Svart arbeid bør gi skjenkestopp

Grove brudd på skattereglene og svart avlønning må føre til tap av skjenkebevilling, mener LO.

LO-sekretariatet sier i sin uttalelse om forslag til endringer i alkohollovgivningen at en altfor stor del av restaurantbransjen preges av svart omsetning, svart avlønning, hvitvasking og narkoomsetning. Betjeningen består i stor utstrekning av unge, ufaglærte kvinner. Disse har dårlig arbeidsmiljø og arbeider i en bransje der både omsetning og avlønning er svart. Det skriver Fri Fagbevegelse.

I tillegg påpeker LO veksten i utsetting av deler av virksomheten, spesielt i hotellene. Ansvaret pulveriseres når skjenking utføres av medarbeidere, som ikke er ansatt i virksomheten fordi firmaet som har overtatt denne tjenesten normalt ikke har skjenkebevilling.

Også svart arbeidskraft
- Beskrivelsen er korrekt, sier Jens Petter Hagen, rådgiver i Fellesforbundet. Han har bakgrunn fra hotell- og restaurantbransjen.

- I løpet av de siste årene er det høstet stor erfaring om forholdene i bransjen gjennom de mange kontrollene i regi av politiet, arbeidstilsynet, skatteetaten og mattilsynet. Disse kontrollene har vist at der det er et brudd på regelverk eller lov, er det gjerne flere overtredelser, sier Jens Petter Hagen til Fri Fagbevegelse.

- I tillegg har vi en større utredning om svart arbeid, som tar for seg forholdene også i denne bransjen.

Vekst i skjenkesteder
LOs uttalelse baserer seg i hovedsak på innspill fra Fellesforbundet, som organiserer de ansatte i hotell- og restaurantbransjen.

I løpet av de siste 25 årene har antall skjenke- og serveringsteder økt kraftig og teller nå rundt 7.000, først og fremst i rene skjenkesteder uten servering av mat. Bransjen sysselsetter ca 50.000, mange av dem ufaglærte. Hvor mange som egentlig jobber innenfor denne sektor, er høyst usikkert da det forekommer uregistrert svart arbeidskraft.
Et resultat av det store inntaket av ufaglærte er at fagutdanning som servitør er i ferd med å forsvinne. Det er nesten ingen som etterspør denne kompetansen.

En betydelig næring
- Antallet på 50.000 ansatte er tall fra Statistisk Sentralbyrå, men bransjen sysselsetter nok langt flere. Med andre ord så er dette en betydelig næring, som det trengs å rydde opp i. Fellesforbundet har mellom 7.000 og 8.000 yrkesaktive medlemmer, en god vekst etter at vi kom med i forbundet, understreker Hagen.

- Økningen skyldes med andre ord ikke forholdene i bransjen, men at fellesskapet har gitt vårt område større muligheter til å drive medlemsservice, ikke minst fordi vi nå har kontorer i hvert fylke, påpeker Jens Petter Hagen.

Useriøs bransje
LO ønsker et mer helhetlig grep for å komme de negative forholdene til livs. Derfor foreslås det at også grove brudd på skattereglene og svart avlønning må føre til tap av skjenkebevilling. Disse tiltakene kan bidra til økt seriøsitet i bransjen.

Når det gjelder maksimaltiden for skjenking av alkoholdig drikke, foreslås det at siste klokkeslett endres fra klokka tre til klokka to på natten. Departementet bruker faren for vold som argument for innstrammingen, mens LO er opptatt av at ansatte kan få redusert omfanget av nattarbeidet, som betraktes som et helse- og arbeidsmiljøproblem også i denne bransjen.
- Denne ene timen er en detalj. Vi må se alle forhold i hele bransjen under ett, altså at myndighetene går langt bredere til verks for å skape mer ordnede forhold i hotell og restaurant, sier Jens Petter Hagen til Fri Fagbevegelse.

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen