Thon kan trekke seg

Thongruppen kan komme til å trekke seg fra det planlagte hotellprosjektet i Moss.

Det er en vanskelig start på Moss Lufthavn Rygge og investor Widar Salbuviks nye hotellplaner i Moss som har ført til at Thongruppen vurderer å stille sine hotellplaner i bero inntil videre.
 
Skrev brev
Olav Thon har skrevet et brev til ordfører Paul-Erik Krogsvold. Her skriver han at planene om et hotell i Moss i utgangspunktet opprettholdes.
 
Men hvis Moss kommune foretrekker Salbuviks prosjekt, vil Thongruppen be om at deres reguleringsplanarbeide stilles i bero.
 
En uke før jul skrev ordføreren til Olav Thon og informerte om de nye hotellplanene i Møllebyen.
 
Startet opp
Ordfører Krogsvold skriver at begge reguleringsprosesser er startet opp
 
I et svar noen dager senere nevner Olav Thon først og fremst den vanskelige starten Moss Lufthavn Rygge har fått.
 
Olav Thon informerer mosseordføreren om sitt ekstra bidrag på flere titalls millioner for å unngå nedleggelse på Rygge og at han med sin eierandel på 40 prosent på flyplassen vil få et underskudd som ligger i størrelsesorden 130 millioner kroner i 2008.
 
Skeptisk
Om sine egne hotellplaner i Moss sentrum skriver Thon at han håper reguleringsplanarbeidet fortsetter som planlagt.
 
Hotellkongen viser altså en viss form for skepsis ved å få to så vidt store kongresshotell i en by som Moss.

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen