Tror på flere turister

Hotelldirektør Richard Grov ved Hotel Alexandra i Loen tro på flere utenlandske turister i 2009. Årsaken er lav kronekurs.

- Norge har blitt 15-20 prosent rimeligere. Det vil vi helt sikkert merke i økt volum, sier Grov til NRK.
 
I fjor var det færre utenlandske turister enn før, og de fleste steder hadde nedgang.
 
Økte kostnader
Flere i næringen mener at økt kostnadsnivå i Norge var årsaken til den negative utviklingen.
 
- Vi var i ferd med å prise oss ut av markedet. I 2009 har vi en helt annen situasjon. Den norske kronen har i flere måneder vært svak, og turoperatører som arbeider mot Norge kjøper trolig når den norske kronen er lav. Det er veldig positivt for vår eksport på utenlandsmarkedet, sier Grov.
 
Avventende
Også hotelldirektør Eli Førde Årskog ved Nordfjord hotell er positiv til den svake kronen.
 
Men hun mener at reiselysten til utlendingene ikke bare står og faller på kronekursen.
 
- Det kan være finanskrisen. Vi har flest turister fra Europa, og det er mange av de landene som sliter nå, sier Årskog.
 
Hun forteller at signalene fra turoperatører er at bestillingene er avventende, men at de vil komme på sikt.

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen