Vil servere alle

Som følge av ny lovgivning starter en kampanje som heter Litt enklere.

Dette er en informasjonskampanjen som skal handle om bedre tilgjengelighet til serveringssteder.
 
Mange hundre tusen nordmenn har nemlig nedsatt funksjonsevne.
 
Ofte er det små tiltak som skal til for at flere kan delta, og benytte restauranter og andre serveringssteder.
 
Øke kunnskapen
- Vi ønsker å øke kunnskapen og bevisstgjøre bransjen på tiltak som kan bidra til at serveringstilbudene kan brukes av flest mulig. I dag er det mange som er forhindret fra å være med familie, venner og kollegaer ut på restauranter og spisesteder. Ikke alle tiltak må være store og kostnadskrevende. Mye kan gjøres uten større kostnader, enkle tiltak nytter, sier Toril Bergerud Buene fra Deltasenteret i Helsedirektoratet.
 
Ny lov
Informasjonskampanjen skal også bidra til å øke kjennskapen til den nye Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, som trer i kraft 1. januar 2009.
 
Tilgjengelighet for alle er et viktig stikkord for den nye loven. Den setter krav til universell utforming av omgivelser, for eksempel spisesteder. Det innebærer i praksis at alle skal ha samme mulighet til å besøke kaffebar eller spise på restaurant, skriver NHO reiseliv.
 
Bransjen tar ansvar
Reiselivsnæringen har bidratt til å lage en egen standard for tilgjengelige reiselivsmål, som serveringssteder og hoteller.
 
- Denne standarden skal gjøre det lettere for mennesker som i perioder, eller hele tiden, har nedsatt funksjonsevne og benytte seg av serveringssteder. Det er viktig at vi i bransjen tar grep slik at alle gjester føler seg velkomne, sier Espen Holm fra NHO Reiseliv.
 
Standarden inneholder blant annet krav om trinnfri atkomst, god belysning, gode kontraster og alternativ meny tilgjengelig for allergikere.

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen