Vil utvide i Farsund

Rederiet Hotell i Farsund ønsker å utvide.

Glastad Holding, som eier hotellet, søker om å få kjøpe nabotomter til Rederiet Hotell fra Farsund kommune og Statens vegvesen.
 
Tanken er altså å utvide det eksisterende hotellet.
 
Ny skisse
I juli i fjor utarbeidet konsulentselskapet Asplan Viak et skisseprosjekt til utbygging av det som kan bli det nye hotellet.
 
Det legger opp til utbygging til 25 rom og tilhørende fasiliteter.
 
I dette konseptet ligger det også en ny fløy med underetasje ned til gateplan.
 
Må få kjøpe
Skal disse planene realiseres betinger det at hotelleierne får kjøpe en tilleggsparsell på 180 kvadratmeter fra Farsund kommune og vegvesenets grunn fram til dagens fortau, skriver Farsunds Avis.
 
- Utviklingen av hotellet bør sees på som et viktig og interessant prosjekt for kommunen som kan bidra til å styrke sentrumsfunksjonen i Farsund, skriver konsulent i Asplan Viak, Kåre Kalleberg.

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen