Vil vaske utelivsbransjen i Oslo

- Vi må få en renere og hvitere utelivsbransje, mener Aps Trond Jensrud. Han vil stille strengere krav for å få skjenkebevilling.

For å fjerne de useriøse utestedene vil Jensrud kreve at utestedene gir ansatte lovlige arbeidsavtaler og yrkesskadeforsikringer, slik Bergen kommune gjør.
- En slik ordning vil gi de ansatte trygghet, og det vil gi myndighetene innsikt i hvem som jobber der. Dette vil ikke være noe problem for de seriøse stedene, sier han til aftenposten.no.

Jensrud påpeker flere andre virkemidler han vil ta til orde for i bystyret.

- Vi må ned på antallet skjenkebevillinger i Oslo, spesielt i sentrum. Hvor mange færre bevillinger vi skal ha, vil jeg ikke tallfeste. Det viktigste for meg er hvem som driver utestedene, sier han til aftenposten.no.

I tillegg vil han sørge for endrede regler slik at det skal mer til for å få tilbake en inndratt skjenkebevilling før skjenkeperioden er over. Grundigere kontroller og et skikkelig opplæringsprogram for de ansatte i bransjen er andre virkemidler han tar til orde for.

Foto: Arbeiderpartiet

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen