16 hoteller ut av NHO i protest

16 hoteller ut av NHO i protest

NHO Reiseliv mister 16 hoteller rundt Sognefjorden på grunn av den omstridte kabotasjeforskriften.

NHO (Norges Hovedorganisasjon) Reiseliv mister 16 distriktshoteller rundt Sognefjorden. Hotellene slutter seg til konkurrenten Virke, skriver Dagens Næringsliv.

Årsaken til at hotellene nå melder overgang til Virke, er at NHO valgte å støtte den kontroversielle kabotasjeforskriften. Kabotasje, som er busstransport mellom reisemål internt i et annet land enn der busselskapet er registrert, blir i en ny forskrift strammet inn til å gjelde bare i 30 dager sammenhengende og maksimalt 45 dager i året.

Det er NHOs støtte til forskriften som har skapt de sterke reaksjonene. Medlemmer frykter at konsekvensen blir at utenlandske turoperatører reduserer turisttrafikken til Norge

- Den store utfordringen for oss er den negative trenden i utenlandstrafikken til Norge og til distriktene, sier Sigurd Kvikne ved Kviknes Hotell i Balestrand til Dagens Næringsliv.

Han sier det er nødvendig med rammebetingelser som gir grunnlag for økt vekst av utenlandske turistgjestedøgn, men at kabotasjesaken gir motsatt effekt. Han frykter mange hundre tusen tapte gjestedøgn for næringen.

Administrerende direktør John G. Bernander i NHO sier saken ikke ble forankret og drøftet godt nok med alle medlemsbedriftene.

- Men jeg ser samtidig at dersom ikke NHO og NHO Reiseliv hadde engasjert seg i denne saken, ut fra de forslag som lå på bordet, ville reglene blitt mye strengere, sier Bernander til Dagens Næringsliv.

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen