62 millioner til norske spesialiteter

Regjeringen bruker 62 millioner kroner til utvikling av norske matspesialiteter i 2011.

- Norske forbrukeres interesse for mat med lokal identitet og andre matspesialiteter har økt mye de siste ti årene. Jeg ser store muligheter for norsk landbruk ved å produsere slik mat folk er villige til å betale litt ekstra for, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk i Handelsbladet FK.

De 62 millionene skal brukes til et program med tre deler:
- Lokalmatprogram med bedriftsstøtte.
- Kompetansetilbud og tilbud om markedstjenester.
- Omdømmebygging for norsk matkultur.

- For å løfte dette markedet videre må det utvikles nye produkter. Vi må også ha god distribusjon og gode markedskanaler, og vi må øke markedsandelen for denne produktgruppen i dagligvarehandelen, sier Brekk. Han mener det må stor innsats til for å lykkes.

- Det er gjerne små virksomheter som ikke tiltrekker seg investorers interesse som går inn i dette markedet. Mangel på kapital fører ofte til at gode ideer aldri blir utprøvd eller realisert. Derfor har små og mellomstore matbedrifter hatt tilgang på risikovillig kapital fra Verdiskapingsprogrammet for matproduksjon (VSP mat) i snart 10 år, sier Brekk. Han sier programmet gir en satsing på bedrifter det ikke er 100 prosent sikkert overlever på sikt.

- For selv om markedet vokser, er ikke det ensbetydende med at man nødvendigvis vil lykkes.

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen