Aberdeen med nytt bud?

Aberdeen Property Investors vurderer å legge inn et nytt og høyere bud på Norgani.

Dette skjer etter at Norwegian Property mente at de fant 1,3 milliarder kroner ekstra i Norgani gjennom en avtale med Scandic. Etter at dette ble kjent skal Aberdeen igjen ha blitt interessert.
 
Disse merverdiene gjør det nemlig mer attraktivt å komme med et nytt bud på hotelleiendomsselskapet.
Ingen kommentar
Selskapet vil ikke kommentere et eventuelt bud, og vil heller ikke si noe om Petter Stordalen er involvert.
 
Men børsmeldingen Aberdeen sendte ut tirsdag ettermiddag tyder på at de nå sitter med kalkulatoren og finregner.
 
Ny informasjon
- Sett i lys av tilbudet fra Oslo Properties og informasjon som har fremkommet gjennom dette tilbudet og fra andre kilder i etterkant, inkludert opplysninger om betingelsene for forhåndsaksepten som har blitt gitt til Oslo Properties, vurderer vi fortsatt å legge inn et høyere bud, skriver Aberdeen i en børsmelding tirsdag ettermiddag.

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen