Åtte prikker = inndratt bevilling

Åtte prikker = inndratt bevilling

Trysil innfører prikkbelastning for skjenkesteder.

Trysil kommune innfører et nytt system for prikkbelastning for salgs- og skjenkebevillinger. I tillegg må alle ansatte i skjenkenæringen delta på kurset Ansvarsfull alkoholhåndtering, skriver østlendingen.no.

Systemet innebærer at mindre brudd på alkoholloven gir en prikk, mens svært alvorlige brudd kan gi inntil åtte prikker. Ved åtte prikker kan bevillingen inndras for en periode.

Mindre brudd på alkoholloven kan være brudd på reklamebestemmelsene, mangel på alkoholfrie alternativer og brudd på generelle regler om opplæring for dørvakter og ansatte som arbeider med servering av alkohol.

Eksempler på svært alvorlige brudd vil være skjenking/salg utover tillatt skjenke/salgstid, at åpenbart beruset gis adgang til skjenkestedet og salg til mindreårige.

LES OGSÅ: Tøffere skjenkekontroll i Oslo

– Det er en fornuftig og rettferdig ordning som letter arbeidet for bransjen og for dem som skal håndheve reglene, sier eier Anne Marit Myhre ved Ski Pub'n og Ski Bistro'n. Hun har sittet i arbeidsgruppen som har utarbeidet regelverket.

Utelivsbransjen i Trysil vil samle alle ansatte i næringen til felles kurs før vintersesongen starter.

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen