Drikkevanene der du bor

Bostedet ditt bestemmer drikkevanene dine. Finnmarkinger drikker nesten åtte ganger så mye cognac som folk i Agder, mens Oslos vestkant står for nesten en tredel av all champagnen som selges i Norge.

Dette viser ferske tall fra Vinmonopolet.

- Variasjonene i alkoholkonsum er til dels store, ikke bare fra landsdel til landsdel eller by til bygd, men faktisk også innenfor bygrensene. Noen fenomener kan vi forklare ganske godt, andre ikke, sier rådgiver Jens Nordahl i Vinmonopolet.

Om det er kontinentale vaner, god økonomi eller statusen boblevannet gir som er forklaringen på hvorfor folk på Oslos vestkant foretrekker champagne, er vanskelig å si. Men tallenes tale er klar: Over 30 prosent av all champagne som selges på Vinmonopolet, selges på Oslos vestkant.

Cognacens gåte
Hvorfor cognac blir mer populært jo nærmere Nordpolen man kommer, har selv ikke Vinmonopolets tallknuser svaret på.

- Nordmenn er svært glade i cognac, men de regionale forskjellene er store. Finnmarkingene ligger helt i verdenstoppen når det gjelder cognackonsum, og deler kanskje bare tronen med folk som bor i distriktet Cognac, sier Nordahl.

Mens svenskene drikker om lag 0,06 liter cognac hver i året, drikker nordmenn til sammenlikning hele 0,3 liter per år. Og finnmarkingene ligger på topp med 0,8 liter per innbygger i året. På andre plass ligger Troms med 0,7 liter i året, mens Nordland innehar tredjeplassen med 0,6 liter per år. I agderfylkene drikkes det desidert minst cognac, drøyt 0,1 liter per innbygger i året.

Heller rød enn hvit
Heller ikke nordmenns hang til rødvin, finner Nordahl noen god forklaring på. I Storbritannia selges det nemlig omtrent like mye rødvin som hvitvin, og i Sverige er forholdet tre til to i rødvinens favør. I Norge, derimot, drikker vi tre ganger så mye rødvin som hvitvin.

- Det har vært forsøkt forklart med klima, samt at svenskene har tradisjon for å produsere lette fruktviner. Cider har lange tradisjoner i Sverige. Men vi finner ikke noen fullgod forklaring på fenomenet, sier Nordahl. Han forteller at rødvinen står særlig sterkt i Oslo, Akershus og byer i Nord-Norge. Minst populær er rødvinen på Sørlandet og Vestlandet, og rødvinssalget er særlig lavt i nyåpnede butikker.

Sterkt for ferskinger
- Nye butikker i kommuner som tidligere ikke har hatt polutsalg, skiller seg ut på flere måter. De første årene er salget dominert av brennevin og søte likører. - Vi tror det henger sammen med at disse kundene er uvante med å handle på polet, og at de derfor velger litt tradisjonelt, sier Nordahl.

Men mønsteret endrer seg raskt. I løpet av butikkens fem første år dreier salget markert i retning av vin, og da særlig rødvin.

Trendsetterne
- Selv innenfor byenes grenser ser vi betydelige forskjeller fra butikk til butikk. De såkalte avantagardebutikkene finner man på Oslos vestkant, i Asker og i Bærum. Dette er trendsetterområdene, der for eksempel italiensk rødvin først slår an. Totalkonsumet er høyere på vestkanten, og en stor andel av salget er vin, sier Nordahl.

Han legger til at druebrennevin er mindre populært på vestkanten enn på østkanten, men gin går det derimot mye av.

- Byene i Nord-Norge er også raskt ute med å ta til seg nye trender, særlig Harstad og Tromsø. Også Stavanger er gjerne tidlig ute. Kanskje henger det sammen med at dette er byer der det bor mange akademikere, og der bykulturen står sterkt? undrer Nordahl.

Nordmenns alkoholvaner:
Oslo Vest, Asker og Bærum:
Populært: Rødvin, hvitvin, musserende og gin
Mindre andel druebrennevin, likør, fruktvin, vodka og sterkøl
 
Nord-Norge:
Populært: Druebrennevin, likør og vodka. Rødvin i byene
Lite populært: Gin, hvitvin, musserende og vermut
 
Vestlandet:
Populært: Fruktvin, vodka og sterkøl
Lite populært: Akevitt
Mindre rødvinsinteresse enn Østlandet og Nord-Norge
 
Sørlandet:
Populært: Vodka, fruktvin og hvitvin
Mindre rødvinsinteresse enn Nord-Norge og Østlandet
 
Indre Østlandet:
Populært: Akevitt
Lite populært: Musserende
 
Kystbutikker:
Populært: Hvitvin
Lite populært: Sterkøl
 
Fjellbygder:
Lite populært: Hvitvin og musserende
 
Industrielle småbyer og tettsteder:
Populært: Whisky og vermut
 
Nyåpnede butikker:
Populært: Likør, tysk hvitvin og vodka
Mindre rødvinsinteresse

Kilde: Ingunn Solli/Pressekontoret

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen