Fortsatt skjenking til kl. 03

Fortsatt skjenking til kl. 03

Arbeiderpartiet rører ikke dagens skjenketider, men vil stramme inn alkoholpolitikken med andre tiltak.

Arbeiderpartiets stortingsgruppe bestemte seg onsdag for ikke å støtte forslaget om skjenkestopp klokka to på natta. I stedet foreslås det en nasjonal forskrift for kommunal alkoholpolitikk, med økte krav til kontroll og tilsyn.

– Vi vet at mange kommuner gjør en god jobb når det gjelder alkohol og skjenkepolitikk. Likevel vet vi at overskjenking og skjenking til mindreårige er et stort problem. Overtredelser av alkoholloven må i større grad enn i dag føre til inndragning. Vi ønsker en helhetlig og ansvarlig alkoholpolitikk i alle landets kommuner, sier Arbeiderpartiets helsepolitiske talsmann Thomas Breen til NTB.

Et av forslagene til Arbeiderpartiet går ut på å ha differensierte skjenkebevillinger, som gjør at man kan kreve forskjellige stengetider for utesteder i samme område.
De vil også knytte inndragning av skjenkebevillinger til selve stedet, ikke bare til innehaveren. Dette vil gjøre det vanskeligere å utføre fiktive eierskifter og deretter drive utestedet videre.

Arbeiderpartiet ønsker også å gjøre det klarere hva som skal til for at bevillinger inndras, slik at det kan bli lik praksis i hele landet. De vil stille høyere krav til kommunenes kontroll av salgs- og skjenkebevillinger. Hvordan kommunene følger opp dette, vil de kartlegge over tid.

Dersom dette ikke gir den ønskede effekten, vil Ap vurdere nasjonale skjenketider på nytt.

– Grunnen til at vi bruker såpass sterke virkemidler som en ny forskrift, er at vi ikke har tillit til næringen. De har sagt i mange år at de skal gjøre noe, men det har de ikke gjort, sier Thomas Breen.

Fornøyd næring

Utelivsnæringen var imidlertid fornøyd med onsdagens avgjørelse.

Kristin Gyldenskog, direktør for kommunikasjon og næringspolitikk i NHO Reiseliv, sier avgjørelsen om å ikke innføre en nasjonal skjenkestopp god.

– Samtidig må vi som landets største utelivsorganisasjon gå foran og vise at vi tar på alvor den diskusjonen som har vært om uheldige virkninger av alkohol i lokalmiljøet.

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen