HRAF inn i Fellesforbundet

Landsmøtet i Hotell- og Restaurantarbeiderforundet (HRAF) har enstemmig sagt ja til å gå inn i Fellesforbundet. Formell sammenslåing skjer 1. juni.

I korte trekk betyr dette at medlemmene i HRAF godtar avtalen som er gjort mellom de to forbundene.

Tre hovedtrekk
Avtalen har tre hovedtrekk. Det opprettes et eget seksjonsråd for bransjen i Fellesforbundet. Avdelingene i HRAF opprettholdes, men kan slås sammen med avdelinger i Fellesforbundet på frivillig basis. Og rettighetene til forbundets ansatte ivaretas.
 
Fire i styret  
Det skal nå oppnevnes fire representanter til Fellesforbundets forbundsstyre og fem til representantskapet. Det skal også velges 40 delegater til Fellesforbundets landsmøte i oktober.

Forbundsledelsen flytter til Fellesforbundets lokaler på Lilletorget i Oslo.
 

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen