Jakter på kokker og servitører

Ifølge en bedriftsundersøkelse fra NAV i 2009, trengs det hele 1900 faglærte medarbeidere i hotell-, restaurant- og reiselivsnæringen.

Behovet er størst innen kokk- og servitørfagene. Her melder NHO Reiseliv om en nedgang på hele 30 prosent søkere til restaurant- og matfag på videregående skole de siste årene. Samtidig øker de generelle arbeidsløshetstallene i Norge.

NHO Reiseliv starter nå en landsomfattende kampanje for å synliggjøre jobbmulighetene i norsk reiselivsnæring. Initiativet synliggjør spennende karriereveier for unge, men bidrar også til å løse problemet knyttet til mangel på kvalifisert arbeidskraft for reiselivsnæringen i fremtiden.

Med rekrutteringskampanjen "Verden er din" skal NHO Reiseliv rekruttere ungdom til å søke på utdanningene kokk og servitør, men også utdanninger som resepsjonist og reiselivsmedarbeider. Dette er yrker der det finnes mange spennende jobber til de med fagbrev. Nærings- og handelsdepartementet støtter kampanjen med 1,5 millioner kroner.

- Reiselivsnæringen i Norge ønsker seg langt flere dyktige lærlinger.  Mange unge har egenskapene som skal til for kunne ta disse varierte og spennende jobbene. Kampanjen skal sørge for at enda flere unge oppdager karrieremulighetene i bransjen, sier administrerende direktør i NHO Reiseliv Knut Almquist.

Internett viktigste kilde
Store deler av kampanjen er basert på Internett, som er de potensielle søkernes primære mediekanal. Almquist beskriver kampanjen slik:

- Internett er den viktigste kanalen for å formidle god informasjon til ungdommene vi ønsker å nå. Derfor står kampanjesiden www.verdenerdin.no sentralt. Parallelt med kampanjesiden vil det også foregå aktiviteter i sosiale medier som Facebook og ulike diskusjonsforum.

På nettsidene vil søkerne få nyttig informasjon som gir svar på spørsmål om de ulike fagretningene, samtidig som man kan teste seg selv for å se hvilke yrke innen reiselivsnæringen som kan passe best til den enkelte. I tillegg til aktiviteter rettet mot ungdom vil informasjonen også rettes mot foreldre, skoler og rådgivere.

Kampanjen vil pågå frem til mars 2010.

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen