Kjøper du smuglervarer?

Politikerne tror at de reduserer forbruket vårt av alkohol ved å innføre høyere avgifter og begrense tilgangen. Er det god edruskapspolitkk eller fører det til at folk smugler mer og fremfor alt er villigere enn noen sinne til å kjøpe smuglervarer? Hva med deg?

Barometeret er avsluttet
Respekten forlov og orden er ikke spesielt stor blant de som har svart på Apéritifs ukebarometer om kjøp av smuglervarer. 76 prosent svarer at de ikke har betenkeligheter med å kjøpe sådanne, 24 prosent sier at de synes det er helt forkastelig. Har politikerne selv skylden for at smuglervarer oppnår en slik grad av allmen aksept? Blant annet sier 38,5 prosent at de av og til eller ofte kjøper slike varer. Her kan du lese resten av resultatene som ikke byr på mindre overraskelser etter at drøye 428 stemmer er avgitt.
Nedenfor kan du selv lese resultatene.
 
Kjøper du smuglervarer? Det er spørsmålet Apéritif stilte i barometer som ble av sluttet 10.10.98. Slik ble leseerne bedt om å svare:
Hender det at du kjøper, eller svarer du konsekvent nei. Vær med å si din mening. Svar først på A, B, C, eller D og deretter på enten E eller F. Ingen kan spore svarene dine.
Apéritifs ukebarometer stiller spørsmålet:
 
Kjøper du smuglervarer?
A Jeg kjøper aldri smuglervarer (98) 23%
 
B Jeg blir av og til tilbudt smuglervarer, men kjøper ikke (27) 6%
 
C Jeg kjøper av og til smuglervarer (96) 22%
 
D Jeg kjøper ofte smuglervarer (24) 6%
 
E Jeg synes det forkastelig å kjøpe smuglervarer (44) 10%
 
F Jeg har ingen betenkeligheter (139) 32%
 

428 Total Votes
Apéritif
 

Du gir dine svar helt uten at noen kan spore det. Når du avgir svar, vil du automatisk bli flyttet til en side som viser svarfordelingen så langt. Og du kan bare svare én gang. Det sørger en liten dippedutt for. Du kan når som helst sjekke resultatene.
 
Du kan også sjekke forrige ukes barometre:
Hva drikker du til hverdags- og helgemiddagene 30.09.98
Hva betaler du for vin? 23.09.98
Hvor ofte drikker du vin? 15.09.98
Vil du smugle nå?
 

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen