Lønnsom drift og godt utvalg

Kai Henriksen, adm. direktør i Vinmonopolet svarer på kritikken.

Jeg har med interesse lest de siste innleggene i Apéritif, og har forståelse for at importørene ser med bekymring på et lavere salg av varer fra bestillingsutvalget. Et lavere salg må også ses på i sammenheng med at Vinmonopolets salg generelt har gått ned. Takket være importørene har vi et stort bestillingsutvalg, til glede for alle vininteresserte kunder. Imidlertid fører det økte utvalget også med seg en sterkere konkurranse produktene imellom, som igjen fører til lavere salg per varelinje.

Vinmonopolets ulike utvalg er regulert ved lov, en ordning som kom i stand etter EØS-avtalen på 1990-tallet. En av forutsetningene er at det skal være et bestillingsutvalg, hvor leverandørene har anledning til å melde på de produktene de ønsker. Produktene er i utgangspunktet ikke lagerført i butikk, men selges på bestilling fra kunder, til lik pris over hele landet.

Noen viktige punkter rundt dette i dag:
• Markedsadgangen til Vinmonopolets utvalg er lik nå som før. Leverandørene har den samme mulighet for å listeføre produkter som tidligere, til bestillingsutvalget, testutvalget eller anbud til basis- og partiutvalget.
• Påmelding av produkter til bestillingsutvalget gir ingen garanti for listeføring i våre butikker. Dette legger heller ikke regelverket opp til. Det er lokal etterspørsel som skal dekkes opp i butikkenes lokale liste.
• Selv om det er mindre variasjoner fra et år til et annet utgjør lokal liste omtrent en like stor del av salget vårt nå som før sortimentsomleggingen vi gjennomførte i fjor. Gjennom denne omleggingen er andelen i lokal liste satt til fra ca. 10 til ca. 20 prosent av det faste sortimentet, avhengig av butikkens størrelse. I de største butikkene våre er mer enn hver femte varelinje valgt ut lokalt.
• Tallene våre viser at det ikke er store forskjeller over tid mellom salg av flasker i basis og bestillingsutvalg, hvor bestillingsutvalget har stått for 12,5 prosent av salget i 2009, 13,6 prosent i 2010 og 13,3 prosent hittil i år.
• Blant annet på bakgrunn av tilbakemeldinger fra bransjen og vinjournalister, deriblant Apéritif, har vi de siste årene arbeidet iherdig med å forbedre basissortimentet vårt. Kundeundersøkelser viser at vi stort sett har lykkes med det.

Hensikten med sortimentsendringen var å få et vareutvalg per butikkategori som er mer tilpasset det kundene faktisk etterspør, og her har vi kommet nærmere mål.  Kombinert med å ha et bra utvalg og et tilbud som kundene våre etterspør, har vi også krav på oss om å sikre lønnsomheten i Vinmonopolets sortiment.

Sortimentsendringen er under evaluering. I dette arbeidet deltar representanter fra butikker og sortimentsutviklere. Grossistene er også blant annet representert ved Vin- og Brennevinsimportørenes forening (VBF). Det evalueringen viser er at det er utfordringer med sortimentene særlig i de minste butikkene våre, kategori 2 og 3, samt i en del av de større bynære butikkene. Her opplever vi at sortimentet ikke dekker kundeetterspørselen, og vi vil gjøre tiltak for å rette opp i dette. Dette kan innebære at sortimentet økes og/eller at butikkene gis større fleksibilitet.

Det er slik at Vinmonopolet drives etter bedriftsøkonomiske prinsipper. I korttekst betyr det at Vinmonopolet skal gå med et lite, men dog et overskudd. Vi antar at det ikke er i noen sin interesse med en situasjon der Vinmonopolet går med underskudd og må be om subsidier fra statskassen. Og for å rydde enhver misforståelse av veien, også i framtiden skal Vinmonopolet tilby et spennende og variert sortiment som er i verdensklasse og som dekker kundene sine ønsker!

Kai Henriksen,
Adm. dir. Vinmonopolet

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen