Mannlige servitører lever farlig

Mannlige servitører kommer dårligst ut i en ny nordisk kreftundersøkelse.

Undersøkelsen er gjort i alle de nordiske landene. Til sammen 15 millioner mennesker og 2,8 millioner krefttilfeller har vært registrert og analysert i forhold til hvilket yrke de kreftrammede har.
 
Også i Sverige, Danmark og Finland har restaurantpersonell den høyeste kreftrisikoen.
 
Også kokker kommer høyt opp på listen i undersøkelsen. 
 
Unik undersøkelse
- Undersøkelsen er unik i verdensmålestokk. Den kunne bare gjøres takket være de gode nordiske kreftregistrene vi har, sammenkoblet med folketellinger og de yrkesopplysninger som framkommer der, sier overlege Kristina Kjærheim i Kreftregisteret til NTB.
 
36 prosent høyere
I den norske delen av undersøkelsen inngår nesten 1,3 millioner menn og like mange kvinner. Blant mennene er det rundt 280 000 krefttilfeller, blant kvinnene nesten 260 000 tilfeller. Til sammen er de rammet av rundt 40 ulike kreftsykdommer.
 
I de norske dataene kommer det frem at mannlige servitører har 36 prosent høyere kreftforekomst enn i gjennomsnittsbefolkningen. Tallene er basert på 832 krefttilfeller hos denne yrkesgruppen i Norge.

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen