Nål og diplom?

Styret i Den Norske Vinkelnerforening beklager på det sterkeste at det mangler oversikt over hvilke av medlemmene som ikke har mottatt diplom og/eller nål. Dette gjelder spesielt kullene som gikk ut i 2002 og 2003.

Nålen skal deles ut ved bestått eksamen, mens diplom kommer ved betaling av medlemskontingent. Ønsker å minne om at de som ikke ønsker å være medlem ikke automatisk vil motta Apéritif lenger siden bladet er en del av medlemspakken. Alle berørte bes sende informasjonen til vår kasserer Heidi Bjørklund på e-post heidi@ekjord.no så fort som mulig, slik at vi får rettet opp dette.

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen