Nitti kommuner vil satse økologisk

Over 90 kommuner ønsker å bli foregangskommuner for utvikling av produksjon og forbruk av økologiske varer.

Disse kommunene har meldt seg på prosjektet Økoløft i kommuner, som er i regi av Landbruks- og matdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet.
 
Spydspiss
- Forbrukerne etterspør økologisk mat, og vi ser en gledelig utvikling der stadig flere bønder legger om produksjonen for å møte denne utviklingen. Det økologiske landbruket er en spydspiss for miljøarbeidet i hele næringen, og bidrar til langt bedre valgmuligheter, sier landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen.
 
Femten prosent
Økoløft i kommuner er et tiltak for å nå Regjeringens målsetting om at 15 prosent av matproduksjonen og matforbruket skal være økologisk i 2015.
 
Departementene har bevilget 20 mill. kroner for 2008 og 2009, og midlene skal fordeles etter søknad fra kommunene.

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen