Norske matbedrifter skårer dårlig på dyrevelferd

Norske matbedrifter skårer dårlig på dyrevelferd

Olav Thon-gruppen, Umoe og SSP Group er alle å finne blant matbedrifter som ikke legger vekt på dyrevelferd.

Det er i den globale årlige dyrevelferdsundersøkelsen utført av Business Benchmark at norske bedrifter skårer så dårlig. Den måler hvordan ledende selskaper styrer og rapporterer sin praksis for dyrevelferd.

McDonalds overrasker

De to norske selskapene Olav Thon-gruppen og Umoe havnet altså nederst i pyramiden, på sjette nivå, sammen med 19 andre store selskaper. Deriblant også SSP Group som er en betydelig aktør også i Norge. Samt Burger King.

I alt 80 selskaper er undersøkt. Arla Foods gjør det best av de nordiske selskapene i undersøkelsen. Og havner på tredje nivå. ICA Gruppen ligger på nest laveste nivå.

Overrraskende for noen er det kanskje at McDonalds ligger på nest beste nivå når det kommer til gigantkonsernets forhold til dyrevelferd.

Lavt prioritert på ledelsesnivå

Business Benchmark mener undersøkelsen demonstrerer hvor lite oppmerksomhet ledelsen i store konserner vier dette temaet som for mange er et helt nytt fokusområde.

Like fullt har 45 prosent av de målte selskapene forbedret seg siden første undersøkelse ble gjennomført i 2012.

Ifølge Business Benchmark viser undersøkelsen at serveringsbransjen henger etter både detaljhandel og produsenter.

De norske selskapene med bunnotering har ikke svart på Apéritifs henvendelse om kommentar til resultatene.

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen