Ny adm. direktør i Vinmonopolet

Nordis Vik Olausson er konstituert som Vinmonopolets nye adm. direktør.

Helse- og omsorgsdepartementet har, etter anbefaling fra styret i Vinmonopolet på et møte 8.desember, konstituert Økonomi- og HR direktør Nordis Vik Olausson i Vinmonopolet i stillingen som adm. direktør fra 1. januar 2006.

- Det er et samlet styre som har bedt Nordis Vik Olausson påta seg denne oppgaven. Hun er valgt ut fra en totalvurdering av hva som vil tjene virksomheten best, blant annet med utgangspunkt i at hun har bred og relevant ledererfaring også fra andre virksomheter enn Vinmonopolet. Nordis Vik Olausson er respektert internt og har gode forutsetninger for å samle organisasjonen og bidra til at viktige prosesser kan fortsette i tiden frem til en ny leder er ansatt, sier styreleder Siri Hatlen.

Nordis Vik Olausson (50) er i dag ansatt som Økonomi- og HR direktør i AS Vinmonopolet. Hun kom til Vinmonopolet i 2002 fra stillingen som personaldirektør i Reitan Narvesen konsernet. Olausson har bred ledererfaring innen detaljhandel- og servicenæringen.

- Jeg er sikker på at en samlet ledergruppe sammen med fagforeningene og styret skal bidra til at vi skaper det nødvendige samhold og samarbeidsklima som bedriften er avhengig av. Våre 1 700 medarbeidere har i lengre tid måttet forholde seg til uro på sin egen arbeidsplass og de fortjener nå at vi skaper den nødvendige ro. Vinmonopolet er en veldrevet bedrift med mange dyktige medarbeidere. Vi har et stort ansvar i å vise at vi forvalter disse verdiene på en god og tillitsvekkende måte overfor våre kunder, våre eiere og omverdenen for øvrig, sier Nordis Vik Olausson.

Fredag 2. desember ble det kjent at nåværende adm. direktør i Vinmonopolet, Knut Grøholt, fratrer stillingen 31. desember 2005. Han vil være ansatt i Vinmonopolet frem til pensjonsalder i juni 2009, men stå til disposisjon tilsvarende heltidsstilling for Vinmonopolet og Helse- og omsorgsdepartementet for å utføre oppdrag etter nærmere angivelse fra departementet.

I forbindelse med ansettelse av ny adm. direktør har styret vedtatt å nedsette et ansettelsesutvalg bestående av styreleder Siri Hatlen, styrets nestleder Elsbeth Tronstad og representant valgt av de ansatte Helge Storvik. - Utvalget vil umiddelbart, og i henhold til avtale med Helse- og omsorgsdepartementet, starte arbeidet med å planlegge og gjennomføre en prosess med sikte på å få ansatt ny adm. direktør for Vinmonopolet, sier styreleder Siri Hatlen. Utvalget vil også ha ansvar for å knytte til seg en ekstern rådgiver for å bistå i prosessen.
 
Kilde: NTB

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen