Ny rekord for sjømateksport fra Norge

Sjømateksporten fra Norge satte ny årsrekord ifjor, viser tallene som ble presentert av Eksportutvalget for fisk (EFF) i Tromsø mandag.

Eksporten av sjømat var i 2005 på 31,7 milliarder kroner. Dette er en økning på 3,6 milliarder kroner sammenlignet med 2004. Det er også 350 millioner kroner høyere enn i rekordåret 2000.
- Omregnet i måltider tilsvarer sjømateksporten 27 millioner måltider per dag. Da er hvert måltid 200 gram, sier administrerende direktør Svein Berg i EFF i en kommentar til NTB.

Og Berg er ikke snauere enn at han sammenligner norsk fiskerinæring med finnenes Nokia:
- Dette er en næring og et resultat vi har grunn til å være stolte av her i landet, sier han.

Mye laks
Laks og annen oppdrettsfisk utgjør nå nesten halvparten av den samlede norske fiskeeksporten og vokser raskt. Mens oppdrettet fisk utgjorde 44 prosent av den samlede eksporten i 2004, er andelen kommet opp i 47 prosent i 2005.

Laks og ørret nådde en eksportverdi på 14,8 milliarder kroner i fjor. Dette tilsvarer en økning fra 2004 på 2,3 milliarder kroner. Laksen sto for hele økningen.
- Den siste tiårsperioden er salget av laks og ørret doblet, sier markedsanalytiker Paul Aandahl til NTB. Han fastslår at 4,9 millioner mennesker verden over spiser et laksemåltid hver dag.

Russland
Eksporten til Russland ble på hele 3,7 milliarder kroner i 2005. Dette er en økning på 1,2 milliarder kroner, eller 47 prosent sammenlignet med 2004. Dette betyr at Russland er Norges største enkeltmarked for sjømat.

Markedssjef for Russland, Ingelill Jacobsen i EFF, sier til NTB at dagene som kommer, vil vise hvordan importstansen av fersk laks fra Norge til Russland påvirker eksporten. Hun mener at problemene vil løse seg raskt, og at eksporten av fersk laks til Russland kan fortsette som normalt.
- I mellomtiden er det ikke noe forbud mot import av fryst laks i Russland, og en del av fersklaksmarkedet vil nok midlertidig bli erstattet av et større volum fryst laks. Kanskje vil ikke totalvolumet gå så veldig mye ned, sier hun.

EU viktigst
EU er Norges desidert viktigste kunde på sjømatsiden. Målt i verdi går 59 prosent av all sjømat fra Norge til EU. EUs andel har falt med to prosentpoeng siden 2004. Eksporten til EU ble på 18,8 milliarder kroner i 2005.
- På en måte er det bra at EUs andel av veksten synker noe, så blir risikoen knyttet til markedsadgang mer spredt, sier Svein Berg.

Frankrike passerte for første gang 3 milliarder kroner og vokste mest etter Russland. Danmark endte like i overkant av 3 milliarder og er det nest største markedet.

Kina er nå inne blant de 13 landene som handler sjømat fra Norge for over en milliard kroner. Eksportøkningen til Kina og Hongkong skyldes økt eksport av hvitfisk og ørret. Eksporten til Japan er på samme nivå som i 2004.

Kilde: NTB

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen