Nye vinregler i EU

Europas vinprodusenter ruster opp til å møte den stadig økende konkurransen fra resten av verden.

Mens oversjøiske vinprodusenter sto for tre prosent av verdens vinomsetning i 1990, var tallet 30 prosent i 2008. Dette liker naturlig nok ikke europeiske vinprodusenter, og EUs nye vinregler som trådte i kraft fra 1. august skal bidra til å bøte på det, i følge Vinavisen.dk.

Det skal skje gjennom markedsføringsstøtte og til modernisering av vinmarker og vinkjellere. Midlene tas fra budsjettet som tidligere har vært øremerket destillasjon av overskuddsvin.

Lønnsomhetskrav
Dessuten skal vinetiketter kunne forenkles, og alle land tillater nå at så vel årgang som druenavn settes på etiketten.

I Frankrike forandres AOC (Appellation d'Origine Contrólée) til AOP (Appellation d'Origin Protegée), som er vanlig for andre jordbruksvarer. Og vin de pays blir nå til IGP (Indication Geographique Protegée) som tilsvarer italienernes IGT.

Og vinprodusenter som ikke klarer å drive lønnsomt i løpet av de neste tre årene, blir tvunget til å rive opp vinplantene og finne deg en annen jobb.

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen