Polet bløffer

Trolig venter det et søksmål på Vinmonopolet som stanset salget av en portugisisk vinboks. Det er nemlig umulig at noen kan bli syke av å drikke vin, bortsett fra god gammeldags fyllesyke og allergi.

I en pressemelding fra Vinmonopolet sendt ut torsdag forsøker polet å redde ansikt og gjør det med en gedigen bløff både overfor mediene og forbrukerne. I meldingen heter det blant annet:
 
"Resultatet av den kjemiske analysen viser funn av ufarlige bakterier og gjær. Dette kan være en indikator på dårlige hygieniske forhold og/eller ustabile produksjonsforhold. Det kan forklare at produktet har vært ustabilt og hatt en variabel kvalitet, og det kan ikke utelukkes at kunder kan ha fått ubehagsreaksjoner av å drikke vinen."

Umulighet
Det er imidlertid umulig. Intoleranse, ja, bakrus, ja men ingen form for klassisk matforgiftning. Bakterier som kan utløse slike reaksjoner overlever nemlig ikke i vin. Det er gammel kunnskap som går helt tilbake til Louis Pasteur. Han hevdet blant annet at vin var det mest hygieniske næringsmiddel som fantes og anbefalte vin i stedet for det ofte forurensete vannet.

Men Vinmonopolet vil ikke høre på slikt, for selv etter at Skandinavias ledende alkohollaboratorium sier at det ikke er noen helsefare forbundet med å drikke den aktuelle vinen, opprettholder monopolet salgsforbudet går det frem av pressemeldingen.

Polet ber nærmest forbrukerne om å levere den tilbake og få pengene i retur. Det er god butikk for dem som ikke har klart å tyne ut de siste dråpene av boksen. Kroner 217,70 rett i lomma! For hver boks som kommer tilbake vil kravet mot Vinmonopolet fra importøren trolig øke.

Villeder alle
Det siste utspillet fra Vinmonopolet forteller oss i klartekst at her er den noen som prøver å gjemme seg bak sin monopolmakt og ikke innrømme fadesen. Det er imidlertid ikke importøren vi er bekymret for, men den forvirring og usikkerhet statsmonopolet har klart å skape hos forbruker (og medier) ved å hevde at vin er like utsatt som en hvilken som helst matvare. Det er tydelig noen som ikke har fulgt med i timen da elementærkunnskapene i vinkjemi ble gått gjennom.

Dyrt for polet
Det har ikke lykkes Apéritif å få kontakt med importøren. Det vil imidlertid ikke forundre oss om denne vil fremme et ganske betydelig krav overfor Polet. Adm.dir. Kai G Henriksen (bildet) i statsmonopolet bør gjennomføre en like betydelig oppvask. Noen bør opplagt settes på skolebenken for å gjennomgå pensum på nytt når det gjelder vinkjemi - eller rett og slett erstattes.

Foto: Eva Brænd

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen