Polet er i fare

Nedgangen i BU-salget truer Vinmonopol-ordningen.

Importørene opplever til dels dramatisk svikt i salget av BU-varer . Det er spesielt tydelig i de mest velassorterte butikkene som CC Vest, Norges største vinbutikk.

Svikten skyldes først og fremst en innstramming i hvor mange produkter disse butikkene kan ha i sin lokalliste.

Moestue Grape Selections er en av landets største importselskaper og storleverandør til CC Vest. I perioden 1. halvår 2011 sammenlignet med samme periode i 2010 gikk salget av bestillingsvarer (BU) gjennom CC Vest ned med 43 prosent i følge importørens egen rapport.

- Grunnlaget er kanskje noe tynt, men riktig, og den negative trenden kan jeg bekrefte, sier Christopher Moestue.

Prisene presses opp
Martin Paulsen i Best Buys har nå bare 13 BU-varer igjen hos CC Vest, mot mangfoldig ganger flere tidligere.

- Vinmonopolet tvinger mangfoldet i BU i knestående stilling da grunnlaget for å holde på med BU sakte men sikkert strupes. Konsekvensen vil trolig bli et BU med mer kommersielle produkter og dyrere "nisje"-viner da lavt salg tvinger prisene oppover, på grunn av økte logistikkostnader og lav turnover, slår han fast.

Apéritif har bedt Vinmonopolet om en rapport for salg av BU-varer i den samme butikken og i samme periode, men polet kan eller ønsker ikke å komme med en slik, bortsett fra en bekreftelse at antall BU-produkter som er tilgjengelig for lokallisteføring har gått ned fra 400 til 280.

Les også: Tenker bare lønnsomhet

Strider mot EØS
Det er tydelige tegn på at det sviktende salget av BU-varer er en konsekvens av vanskeligere markedstilgang. Som igjen er en følge av Vinmonopolets endrete sortimentsstruktur og praksis. Noe som er i strid med EØS-reglenes krav.

Statssekretær Ragnhild Mathisen i Helse- og omsorgsdepartementet er klar i sin tale:
"Helse- og omsorgsdepartementet forutsetter at Vinmonopolet følger de lover og forskrifter som omhandler dette, og at de opererer innenfor rammebetingelser gitt av departementet. Innenfor dette har styret og selskapet ansvar for avgjørelser knyttet til drift og nærmere organisering innenfor disse rammene. Vinmonopolet skal sørge for at produsenter og produkter gis tilgang til markedet på like vilkår. Dette innebærer ikke at alle produkter som produseres skal ha rett til hylleplass i alle utsalg, men at produkter og produsenter skal ha rett til å få delta i prosesser knyttet til utvelgelse m.m. på like vilkår. Inndeling i forskjellige produktutvalg og sortimenter skal bidra til å ivareta alle, både store og små produsenter og produkter."

Hun legger til:
"Hensynet til EØS-regelverket har vært førende for departementet ved utformingen av regelverket for Vinmonopolets innkjøpsvirksomhet. I eierstyringen har departementet presisert overfor Vinmonopolet at de må sikre at regelverket praktiseres slik at det er i tråd med reglene. For øvrig er det opp til ESA å vurdere markedstilgang og produktsortiment opp mot EØS-reglene."

Les også: Varslerne blir ikke hørt

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen