Referat fra Årsmøtet 2004

Årsmøtet i den Norske Vinkelner Forening ble avholdt på Hotel Continental i Oslo 7. februar 2004. Her følger referat fra møtet.

Årsmøte i Vinkelnerforeningen
lørdag 7. februar 2004

Referat

1. Åpning ved President
    a . Presentasjon av medlemmene
2. Valg av ordstyrer og referent
    a . Ordstyrer Heidi Bjørklund
    b . Referent Henriette Batt
3. Årsberetning ved Remi, første riktige Årsmøte
    a . 12 styremøter
    b . Vært gjennom NM
    c . Arrangert Nordisk Mesterskap
    d . Gjennomføring av Ruinart - Dan Lystad representerer Norge i juni 2004
    e . Studietur til Beaune - Frankrike
    f . Turid og Hanne har deltatt på ASI møte i Spania. VM ble bestemt flyttet til Hellas 6-13. oktober 2004.

NM - stavanger
Dan, Robert Lie, Pontus gikk videre. Høyt nivå på alle. Robert gikk av med seieren, Dan nr, 2 Pontus nr. 3. Godt gjennomført arrangement.

Nordisk
Spennende å få ansvar, 5 år siden sist. Sponsorer vanskelig, Samarbeide med Gambit og NWX. Torres og Banfi som hovedsponsor. 5 presidenter + Arne Ronold var dommere. Mest mulig rettferdig. God hjelp av dommere. De to beste fra hvert land stiller i Nordisk. Kun 1 fra Island, dårlig råd, liten forening. God tilbakemelding fra alle andre land. Stor takk til Torleif og Knut Espen i forbindelse med Nordisk. Utvikling av datasystem vedr. dommertall.

Turer
Studietur. Veldig morsomme, burde vært flere med, stor spredning og masse sosialt.
Burgund 21. oktober: 9 personer. Både store og små produsenter ble besøkt, noen anerkjente, noen mindre kjente. Både rødt og hvitt. Veldig lærerikt. Mye jobb, agenter flinke til å stille opp.

Trophèe Ruinart
Den Norske Vinkelner Forening og Arcus/Vinordia har hovedansvar for gjennomføringen av arrangementet. Trophèe Ruinart arrangeres annen hvert år av Champagne Ruinart, og innledende runder går i hvert enkelt av de 30 land som er med.
Pontus Dalstrøm fra Restaurant Bagatelle ble årets vinner, men kan ikke delta i mesterskapet pga sitt finske statsborgerskap. Andreplassen gikk til Dan Lystad, Restaurant Le Canard, og er den personen som skal representere Norge 5-6. juni i Reims. Dan har konkurrert i 10 år.
Det var totalt 7 deltagere.

Young Chef og Young Sommelier of the Year 2003
Denne konkurransen ble vunnet av Tina Jacobsen, dessertkokk på Engø Gård, og Pontus Dahlstrøm, Restaurant Bagatelle. Arrangert av Den Norske Vinkelner Forening, Apéritif og Möet & Chandon. Konkurransen har som formål å få frem nye talenter blant kokker og vinkelnere i bransjen.

4. Økonomi
w Regnskap for 2003 vil bli lagt ut på nettet. Vi hadde et driftsresultat på kroner ÷13 228,81 i 2003. Samlet egenkapital for 2003 er +42 647,00.
w Innlegg fra Ole Jonny Korsgård - jobbe interaktivt.

5. Profil av medlemsmassen
w 262 medlemmer (54 prosent) har betalt. Vi ønsker å øke dette antallet
w Endre adresse direkte på vår hjemmeside
w Strengere på hvem som får Apéritif, ønsker å få en større del aktive medlemmer
w 50 av medlemmene var på Ruinart-konkurransen
w Jobber mot Apéritif sin utsendelsesbase
w Foreningens egen hjemmeside????

Det ble en lang diskusjon rundt vår profil, her er noen av forslagene som ble diskutert.
Ole Jonny Korsgård kom med en del innspill til foreningen - er det attraktivt å være medlem?
w Kjøpe vinglass billigere
w Kjøpe vin - spesialkjøp
w Bedre vinvalg - selge til medlemmene. Kan få ved kun å være medlemmer
w Kriterie; du skal ha en e-postadresse
w Gjøre foreningen attraktiv
w Hvordan bearbeider vi nye medlemmer?? Presentasjon på Vinkelner kullene. Info om - turer etc
w Heiagjeng til Nordisk
w Arrangement av mindre ting...unike ting. Legges til fredag eller mandag. Veldig viktig poeng. Delta på faglig er viktig
w Vossvangen - tur, Thomas Berius informerte
w Være stolt av å være Vinkelner - dette må man være. Lukket forening. Kanskje ikke riktig. Vi er fremste kompetansesenter på mat og vin. Tjenester, foredrag.
w Mediekåte. Pressemeldinger.

6. Valg
w Visepresident
Turid Olsen 12
Ken Engebretsen 6

w Styremedlem/Sekretær
Henriette Enstemmig valgt
Ingen benkeforslag

w Styremedlem
Jon Ekerheim 1
Vegard 4
Ken Engebretsen 13

Vår kasserer Torleif Høyvik ønsker å trekke seg p.g.a. stor arbeidsmengde på jobb. Heidi Bjørklund tar over hans arbeide som kasserer. Hun overtar vervet midt i en periode og vil derfor være på valg i 2005.
Dette ble enstemmig vedtatt av Årsmøte.

7. Samarbeide med Nordisk Sommelier Utbildning
Presentasjon av NSU ved Dan Lystad. Samkjøre utdanning i Norden.

Forelesere, foredragsholdere:
Magnus Svendson, Andreas Larsson - Sverige. Lasse Solum Jønnson, Dan Lystad, Bjørnstjerne Antonson. Michel Jamais.
 
Utdanne Sommelierer:
En agent som er på kurset. Tilrettelagt for serveringsbransjen. Mange kokker tar denne utdannelsen.
Første kurs er ferdig, i november 2003.
For å kunne bestå må man oppnå 70%.
4 strøk i 2003 - alle har gjenopptatt.

Styre har fått fullmakt av Årsmøte til å forhandle videre med Nordisk Sommelier Utbildning.

8. Aktiviteter for 2004
Se vedlegg
Studietur: Ønske om Nord Italia Sept - okt måned
Støttespillere til Ruinart - fast pris
Støttespillere til VM - fast pris

9. Eventuelt
• Fastsettelse av Årskontigent:
       • 8 - beholde nåværende kontingent 600
       • 8 - øke kontingenten til 700
       • Presidenten har dobbelt stemme - vi beholder 600
• Endring av statutter - enstemmiggodkjent
• Vinspill-liga - gratis overnatting i Harstad - Ole Jonny Korsgårg.
• Betydningen av Apéritif for foreningen.
• Videreutvikle vinkelner - Landslag
• Park Hotell Vosevangen - smaketur til Voss

Lunch
Vin:
    Fritz Haag Sohnnenr Spatlese Trochen 2002
    Gunderloch Riesling Jean Babtiste Kabinett 2002
    Riesling Berg Schlossberg 2001 - G. Breuer

Henriette Batt
17. mars 2004

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen