Ringnes planlegger oppsigelse av inntil 500 ansatte

Bryggeriet Ringnes forbereder oppsigelse av mellom 300 og 500 ansatte.

Konsernsjef Jan Bodd i Ringnes bekrefter overfor Dagens Næringsliv at mellom 300 og 500 av de rundt 1.800 ansatte i Ringnes trolig vil miste jobben.
 
I tillegg vil det bli gjennomført store kostnadskutt, selv om grunnavgiften på plastflasker skulle bli gjeninnført. Grunnavgiften på 91 øre per plastflaske ble fjernet 1. juli etter budsjettforliket mellom regjeringspartiene og Fremskrittspartiet.
 
Arbeiderparti-leder Jens Stoltenberg har flere ganger lovet å gjeninnføre grunnavgiften dersom de rødgrønne inntar regjeringskvartalet etter valget.
- Vi må forholde oss til dagens rammebetingelser. Vi kan ikke drive en virksomhet som vår, basert på om Stoltenberg blir valgt eller ikke og om valgløftene i så fall innfris. Det er noe av det som er problemet i dette landet.
 
Et plutselig forlik mellom regjeringspartiene og Fremskrittspartiet fjerner grunnavgiften for engangsemballasje, og legger grunnen for en stor omstilling i bransjen og store investeringer. Da må vi forholde oss til det. Vi kan ikke sitte passive og vente på om avgiften blir gjeninnført igjen, sier Bodd.
 
Han vil ikke tallfeste hvor mange som kan miste jobben dersom avgiften blir gjeninnført.
- Vi er i en prosess med de ansatte. Vi skal ha allmøter både denne måneden og neste, sier Bodd.
 
Kilde: VG

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen