Spis og drikk som Kielland

Gjennom utstillingen Jeg selv er den eneste, som skinner av festivitas - Alexander L. Kielland 150 år i regi av Nasjonalbiblioteket - får du oppleve en av landets største forfattere, og kanskje den aller beste stilisten, fra en annen side. Nemlig gjennom Kiellands forhold til den mest eleverte nytelse - mat og drikke. Her får du noen av oppskriftene fra hans samling.

Utstillingen gir deg et nytt syn på denne store kunstner, som ikke bare skrev samfunnsrefsende romaner med gyldighet også i dag, men også en lang rekke brev. Og det er nettopp her han briljerer med sin språkfølelse. Det nærmeste gastronomien han kommer i tittelform er dagboksamlingen Agerhøns i Champagne. En rett som gjorde et dypt inntrykk på Kielland under et opphold i hans annen hjemby, Paris. En by hvor tilbudet av god mat og drikke var langt mer passende for denne mannen som i følge førstebibliotekar Øyvind Anker ved Nasjonalbiblioteket "hadde en .. medfødt.. naturgitt sans for slike verdier".
 
Nasjonalbiblioteket finner du i Drammensveien 42 (Solli Plass) i Oslo. Utstillingen er åpen i tiden 18.2 - 31.3 mandag-fredag kl. 9.00 - 19.45 (lørdag

9.00-13.45). Og rett over gaten, i Bygdøy Allé, finner vi den norske kulinariske høyborg, Bagatelle, som også vet å vise denne store mann ærbødighet.
 
Om du får anledning til å smake Agerhøns i Champagne under Bagatelles Kielland-markering den 22. februar, er uvisst. Menyen er nemlig hemmelig. Den er seksretters og koster kroner 790. Den som har tilpasset de gamle oppskrifter fra Den Kiellandske Kogebog er en annen stilist, verdensmester i kokkekunst Terje Ness i samarbeid med Eyvind Hellstrøm. Ring i dag for å sikre deg et bord og en matopplevelse av de sjeldne. Telefon 22 44 63 97.
 
Oppskriftsamlingen som ble funnet for tjue år siden, viser en en gastronomisk verden fjernt fra det norske kjøkken for to-tre hundre år siden. Her finner vi et mangfold av krydre, glemte råvarer som kapuner, polske gjedder og svane, i tillegg til hummer og gåselever som selv i dag har luksusstempel. Kokeboken ble utgitt i 1977, og er selvsagt utsolgt for lenge siden. Håpet er at noen finner prosjektet så interessant at den gis ut på ny i forbindelse med jubiléet. Med nordmenns ustoppelige apetitt på kokebøker bør det kunne bli gjennomførbart.
 
Gastronomisk Institutt i Stavanger har akkurat gjennomført to kurskvelder for dem som ønsker å gjenskape den kiellandske gastronomiske ånd i egne gemakker. Vi som ikke hadde anledning til å delta kan meske oss med noen av oppskriftene.
Vil du vite mer om utstillingen og jubiléet. klikker du her.
 
Fricasserede høns.
Naar hønsene er schaaren udi stücher, saa kast dem udi hit Smør og Lad dem Snurre it korter der j, kom saa knap Winn der paa og peber, nellicher moschatteblommer Smaastøtt plottkett timian og Lidett pommerans schall og Salt, Lad dett kaage schmudt Sagte till dett er noch, kom saa Lidett hachett persille og Sürer der paa og Lad faae en opsøed, rett det saa and og jefn Suppen med Eggeblommer og Slaa der ofWer.
 
Villde Eller tamme gies oc Ender.
Füld gaasen med timian, merian og Persille, kaag dend saa udi Wand og Ediche, kom heel peber jngefehr derpaa naar dette har noch giør en Suppe af Winn, støtt tWebach oliver Sültet Lemon citron schall og gif der ofWer, Mand kand og fülde gaasen med friesche citroner schaaren udi 8te deele j steden for grønne vurter (!) og Ede dend kaald med kapers ofWer.
 
Smaa kiød Bolle.
Tilll hWer pund kiød tager mand krumen af en fersch hWede simmell, blød dend i melch, rør dend iblant kiødett, med it Eg og en Eggeblomme Litt støtt peber, kardemomme en half refWen moschatt Salt Litt hachett persille og timian giør her aff Smaa bolle de er heell goede, naar kjødett er hachett med Well kalWe eller ocse telle iblant, saa schall dett først Weies.
 
Citron suppe.
Tag 3 pele Win og knap en pegell Wand, Slaa 12 Eg Well med Litt Salt, kom dem i Winen rif 2 citroner med schall og alt kom dem der i og Lidett heele nellicher, Litt brød kannell og Well Sucher, Sett dett till ilden og Lad dett kaage, men rør stedse der i, tag saa schallen af en citron og Sett mitt i fadett og tag Sülted citron schall schaaren udi strimler, og Leg paa bonden af faddett, Slaa siden Suppen der oWer.
 
at steege en svane.
Tag en ung feed Swane Lad dend henge 5 eller 6 dage med indWollen, schier dend saa op og toe dend inden i med Ediche, Lad dend saa henge atter saa mange dage igien, flaa siden schindett af toe dend Smuch og banch dend med en trähammer Leg dend saa paa risten at den bliWer stif, Spech den saa Smuch tet, stich siden nogen tørre SalWie inden i dend og en half hanfuld heel peber og 3 citroner, schier hWer citron udi 8 parter og Lad dend gulle schall Sidde paa, Sy dend saa till og Sett dend paa Spidett, dend kand ei stegis ringere enn 4 timer, de første 2 timer schall dend dryppes med helf Ediche og half graffenbrad Suppe, Sidenn schall dend dryppes med Smør, tag saa støtt tWebach støtte nellicher, støtt peber og Salt, meng dette sammen og strøe dett paa Swanen en time førrend den har noch trüch saa Safften af 2 citroner udi bradpanden, rett dend saa and, og Slaa Smørett og citronSafften oWer.
 
Mandel kage.
Tag 12 Eg Slaa dem Well med it half pund støtt Sucher rør dem siden paa it pund støtte mandeler, Slaa dett Lenge som en Sucherbrøds deig, Smør formend med klared Smør og Leg it papier paa bonden som er schaaren efter formen og Smurt, kom deegen i og bag dend saa.
 
Grise romper.
Tag it pund mell 7 ad 8 Eggeblommer Søed fløde Sucher og støtt kannell Smelted Smør korrender, arbed dette Well samen paa it terte bret, schier dett udi Smaa strimler og dreig dem Lidett omkring, bad dem saa strachs udi Wel klared Smør at di kand flüde, mand kand og komme Lidett gier i deegen om mand Will.
Her finner du flere oppskrifter
 
Aase E. Jacobsen
15.02.99

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen