Stakk av etter kontrollbesøk

Nærmere halvparten av de restaurantansatte jobbet uten å være registrert. Noen stakk også av.

Dette var resultatet etter at Skatt Midt og Trondheim kemnerkontor kontrollerte 17 spisesteder i Trondheim.
 
- Til sammen var det 56 ansatte på jobb på de ulike stedene. Av dem var over 40 prosent ikke innmeldt i arbeidstakerregisteret, sier kontrollsjef Britt Inger Ileby i Skatt Midt-Norge.
 
Juks
Når arbeidstakere ikke er innmeldt i registeret, kan det tyde på at det foregår både svart arbeid og svart omsetning.
 
- Arbeidstakerregisteret har betydning for den ansattes rettigheter, for eksempel når det gjelder pensjon- og trygdeytelser. Når en person ikke er innmeldt, kan det være fordi vedkommende går på trygd. Vedkommende vil unngå at de svarte inntektene blir oppdaget, sier Ileby.
 
Også når det gjelder innkreving og lønnsinnberetning har arbeidstakerregisteret betydning. Nå vil Skatt Midt og kemnerkontoret gå videre med sakene, i samarbeid med Nav.
 
Har plikt
- Arbeidsgivere er pliktige til å melde inn en ansatt i løpet av en uke. Ett av stedene vi kontrollerte, hadde fem arbeidstakere. Ingen av dem var meldt inn. Da ble det sagt at samtlige hadde begynt dagen før, sier kontrollsjef Harald Holland ved kemnerkontoret.
 
Et annet sted var det to arbeidstakere som rett og slett forsvant da kontrollørene kom. Det var også et spisested som ikke var momsregistrert, til tross for at det hadde vært i drift i flere måneder.
 
Kontrollen rettet seg spesielt mot mindre bedrifter, med opptil 12-13 ansatte. Også i resten av Midt-Norge ble en lang rekke restauranter og kafeer kontrollert, men resultatene her er ikke klare ennå.
 
- Noen steder var forholdene så graverende at det ble holdt utvidet kontroll. Blant annet ble regnskapet tatt med, sier Ileby til Adresseavisen.
 
Gransker bransjen
Skatteetaten vil ha et spesielt fokus på restaurantbransjen fremover. Noen av bedriftene som nå ble kontrollert, kan risikere å miste skjenkebevillingen. Det kan også bli aktuelt å gå til anmeldelse, avhengig av hva som avdekkes i de videre undersøkelsene.
 
- Vi vil fortsette å kontrollere, kanskje også i samarbeid med Mattilsynet. Vi ser jo hvor opptatt folk er av smilefjesene som blir hengt opp. At en bedrift følger lover og regler når det gjelder moms og skatt, burde også være viktig, sier Ileby.

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen