Sterke tall fra Rica

Rica leverte gode tall for første halvår av 2007. Resultatet før skatt ble et overskudd på 59 millioner kroner.

Dette er langt bedre enn i 2006 da tilsvarende tall var 15 millioner kroner i overskudd. Resultatet er det sterkeste halvårsresultatet i Ricas historie. I følge selskapet reflekterer resultatet veksten bransjen opplever i pris og belegg.
 
Tolv prosent økning
Driftsinntektene økte med 12 prosent, fra 897 millioner kroner i 2006 til 1 006 millioner kroner i 2007. Driftsresultatet ble et overskudd på 60 millioner kroner i 2007 mot et overskudd på 16 millioner i 2006. Inntekt per tilgjengelig rom økte med 12 prosent.
 
Første halvår i år har altså vært svært godt for Rica, som viser en sterk vekst i bunnlinjen. Den positive trenden i pris og belegg fortsatte også gjennom andre kvartal 2007.
 
Nytt i Alta
Neste måned åpner nye Rica Hotel Alta. Hotellet vil etter utvidelsen fremstå som ett av Nord-Norges største hoteller med 241 værelser, konferanserom og kongressal med kapasitet til 750 personer.
 
I Oslo utvides Rica Helsfyr Hotel med 96 rom og ytterligere konferansekapasitet. Fra årsskiftet kan hotellet tilby 210 moderne værelser og 11 konferanserom, inkludert et auditorium med kapasitet til 175 personer. En ytterligere utvidelse med 46 værelser er også prosjektert.
 
Øker i Trondheim
Rica Nidelven Hotel vil i løpet av 2008/2009 gjennomgå en betydelig utvidelse. Antall hotellværelser økes med 130 til totalt 351 værelser, og konferanse-avdelingen utvides med i underkant av 2 000 kvadratmeter. Den største konferansesalen vil ta opp til 650 personer.
 
Styret er tilfreds med inntekts- og resultatutviklingen og forventer et godt hotellmarked også i kommende perioder, skriver selskapet i en pressemelding.

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen