Sucra kjøper 66 prosent av aksjene i Arcusgruppen

Nærings- og handelsdepartementet har i dag inngått avtale om salg av 66 prosent av aksjene i Arcus AS til selskapet Sucra AS. Salgssummen for aksjene er 340 millioner kroner, som tilsvarer en totalverdi av selskapets egenkapital på ca 515 millioner kroner.

Sucra er en sammenslutning av interessenter som gjennom lengre tid har arbeidet for å kjøpe aksjene i Arcus. Styreleder i Sucra AS, Ingvar Hage, uttrykker tilfredshet med at Sucra har nådd fram i prosessen. - Partene som danner Sucra har klare felles mål om å videreføre virksomheten i Arcus i Norge, sier Ingvar Hage. Hage legger vekt på at Sucra gjennom eierskapet i Arcus bidrar til å sikre konsernets forretningsvolum og vil videreutvikle selskapet basert på den struktur og de strategier som nåværende eier og styre har lagt til grunn.

Les mer på Horecanett

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen