Tidligere skjenkestopp i Halden

Halden kan komme til å få skjenkestopp klokken 02.00. Kommunestyret behandler saken i slutten av måneden.

Ønsket om nye skjenkeregler kommer frem i et forslag om nytt bevillingsreglement for Halden.
 
Formannskapet i Halden behandler forslaget til nytt bevillingsreglement torsdag 22. mai.
 
Revidert
En arbeidsgruppe bestående av politikere, representanter fra serveringsnæringen, politiet, Securitas og sosialkontoret har revidert og gjennomgått reglementet.
 
Gruppen foreslår å stramme inn skjenkingen i Halden fra dagens 03.00 til 02.00.
 
Diskusjon
Det har tidligere i år vært diskusjoner i både Sarpsborg og Fredrikstad om å stramme inn på eksisterende alkoholpolitikk.
 
Nå signaliserer både politikere og administrasjon i Halden kommune at en innstramming er på gang.
 
Serveringsnæringen ville gjerne opprettholde dagens skjenketider og argumenterte med at innskrenkede skjenketider ikke ville redusere inntaket av alkohol og heller ikke redusere ordensproblemene som følger av dette.
 
Men alt tyder på at Haldens utesteder må belage seg på å skjenke frem til klokken 02.00.

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen