To års karantene etter konkurs

Cecilie og Håkon Wahl ga opp driften av Hawk i juni i år. To uker senere var selskapet deres slått konkurs av kemneren.

Granskingen etter konkursen anslår den svarte omsetningen i selskapet de to siste driftsårene til 2,9 millioner kroner. Det skriver www.f-b.no .

Fredrikstad tingrett la bostyrers redegjørelse til grunn: antatt svart omsetning på 2,9 millioner kroner i HAWK A/S. "Kontantomsetningen for den siste driftskvelden er borte", skriver retten. Med kjennelsen fra Fredrikstad tingrett denne uken er det foreløpig siste kapittelet i Hawk-soga avsluttet, skriver Fredriksstad Blad.

Hawk konkurs
Etter konkursen fikk revisor Geir Dege penger fra Justisdepartementet for å granske den store restaurantkonkursen. Hans dom var ikke nådig. "De er ikke egnet til å drive virksomhet", heter det i Deges rapport til retten.

Håkon Wahl gikk langt i å innrømme at Dege hadde et poeng: - Vi drev for lenge, sier Wahl. Likevel er kjennelsen som i forrige uke ble avsagt i Fredrikstad tingrett knusende for paret, som var styreleder i henholdsvis Dean Bar AS og HAWK AS.

Retten legger til grunn bostyrer Deges rapport som antar den ikke bokførte ("svarte") omsetningen i HAWK A/S til å være 2,9 millioner kroner i årene 2007-2009.
I kjennelsen heter det også at HAWK AS, hvor Cecilie og Håkon Wahl var henholdsvis daglig leder (siden mars 2007) og styreleder (siden 7. november 2007) viste forsett eller grovt uaksomhet da selskapet unnlot å slå seg selv konkurs allerede i 2005.

"Det foreligger mistanke om relativt alvorlige straffbare forhold og uforsvarlig forretningsførsel som gjør Håkon Wahl og Cecilie Wahl uskikket til å stifte selskap", konkluderer Fredrikstad tingrett, som ilegger de to konkurskarantene i to år, frem til 3. juli 2011. Håkon Wahl opplyser til f-b.no at det ennå ikke er avgjort om kjennelsen fra Fredrikstad tingrett vil bli anket innen ankefristens utløp, 7. november.

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen