Tre nye spydspisser på matfeltet

Kystens Hus AS i Tromsø, Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane AS og Dyrskun Arrangement AS i Seljord er tildelt status som inkubator for mat- og naturbaserte næringer.

Inkubatorprogrammet i regi av SIVA er opprettet for å få fram flere vekstbedrifter innen mat- og naturbaserte næringer. Potensielle vekstbedrifter og offensive gründere innen mat- og naturbasert næring blir tilbudt individuell oppfølging. Dette skjer i et innovasjonsmiljø som både har spisskompetanse på kommersialisering og forretningsutvikling og tilgang på et bredt nettverk.

- Dette er svært gledelig. Når disse inkubatorene er på plass, er det mulig å bistå flere bedrifter innen mat- og naturbaserte næringer til å bli lønnsomme og vokse, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

De tre nye inkubatorene er et viktig supplement til de tre eksisterende inkubatorene i hhv Rogaland (Ipark), Hedmark (Kunnskapsparken) og Nord-Trøndelag (Proneo).

Må drive forretning
For å bli opptatt i en inkubator, må bedriftene dokumentere gode forretningsmessige muligheter, klare mål for virksomheten samt vilje og mulighet til å satse.

Inkubatorene er en fysisk samlokalisering av nyetablerte bedrifter med vekstambisjoner. Slik samlokalisering gir muligheter for tett oppfølging fra eksterne rådgivere og investorer i tillegg til gode muligheter for læring og kompetanseheving på tvers av bedriftene. Bedriftene vil også nyte godt av infrastruktur som kontorlokaler og få hjelp til nødvendige administrative tjenester. Erfaringene fra eksisterende inkubatorer innenfor mat- og naturbaserte næringer er såpass lovende at satsingen nå utvides med tre nye.

Unik kompetanse
Dyrskun Arrangement as er et selskap som gjennom flere år har hatt stor satsing på matproduksjon. De har nært samarbeid med en rekke matfaglige institusjoner og jobber aktivt med kompetanseoppbygging og rådgivning mot produsenter av lokal mat. Dyrskun får ved sin inkubatorstatus nå en unik mulighet til å videreutvikle miljøet og bidra til økt fokus på forretningsutvikling og kommersialisering.

Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane as er en kunnskapspark som dekker hele fylket og har en kompetanse innenfor kommersialisering og generell forretningsutvikling. Mat- og naturinkubatorsatsingen er planlagt i nært samarbeid med blant andre Kompetansenavet region vest og bransjeorganisasjonen Hanen. Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane har jobbet med inkubasjon i flere år.

Kystens Hus as er et nyetablert firma som har fokus på innovasjonsarbeid innenfor blå og grønn sektor. Bak søknaden for mat- og naturinkubator står flere tunge aktører som Norges Råfisklag, Nofima, Bioforsk Holt Nord, Norinnova for ett felles mål. Inkubatortjenestene skal leveres av Norinnova as som er et kommersialiserings- og investeringsselskap som har jobbet med inkubasjon i flere år.

Bredt samarbeid
Mat- og naturinkubator programmet er et samarbeidsprosjekt mellom Innovasjon Norge og SIVA, med SIVA som programansvarlig. Programmet finansieres med midler fra Landbruks- og matdepartmentet, gjennom verdiskapingsprogrammet for mat (VSP Mat), og Kommunal- og regionaldepartementet.

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen