Trender i verdens vin- og spritmarked

Den franske messearrangøren Vinexpo har av International Wines and Spirits Record (IWSR) fått utformet en undersøkelse på ledende trender innen det internasjonale vin- og spritmarkedet og fremtidanalyser til 2008.

I følge studien er konsumet på druebasert vin globalt i overkant av 30 mrd flasker, og anslår konsumet frem mot 2008 til å øke med 6,4%, eller 31,66 mrd flasker. Verdien på det globale salget er det samme som for verdens kosmetikkindustri, og tre ganger så stor som musikkindustrien.

Italia, Frankrike og Spania representerer nesten 1/3 av verdens totale konsum (31,4%) i 2003, men mens konsum per kapita i Italia er økende (+3,3% 1999-2003), er den synkende for Frankrike (-15,1%) og Spania (-10,3%) i den samme perioden. For vårt område er det forespeilet at konsumet for de skandinaviske land og Russland vil gå forbi Spania i 2008. Det skandinaviske markedet har økt enormt (+22,7%) over fire år (1999-2003), og er forespeilet en fortsatt god vekst frem mot 2008 (med 21,2%).

Sør-Afrika er spådd en voldsom produksjonsvekst i perioden 2004-2008 (med en økning på 35,8%), og vil dermed gå forbi land som Chile, Portugal og Tyskland og bli verdens 7. største vinproduserende land.

Distribusjonen i salget når det gjelder priskategorier, viser at viner i mellomklassen og høyere prisklasse er fremadstormende. I 2003 var 77,3% av verdens vinsalg vin under US$5, og det er forventet en stigning på 3,1% frem mot 2008. Kategorien av viner mellom US$5-10 har 17,6% av salget for 2003, med en forventet utvikling på +17,6% i de samme periodene. Den samme trenden finner vi hos viner over US$10 som, skjønt de har en andel på 5,2% av markedet, kan forventes opp mot +17,8%. Konklusjonen av dette er at konsumentene helt klart heller mot høyere kvalitet på produktene og at de bruker mer penger på vin.

Import og eksport av vin
Det er de klassiske europeiske vinlandene Frankrike, Italia og Spania som fremdeles er størst, og står for 55% av verdens vineksport. Variasjonene er likevel store mellom landene. Franrikes eksport har vært relativt stabil siden 1999, mens Italia har sett en nedgang på -20% (1999-2003) og Spania har i samme periode hatt en økning på 39,2%. Dette utgjør derimot ikke mer enn 25-35% av lokal produksjon.

Det er likeledes tre land som utmerker seg som ledende importører av vin; Tyskland, Storbritannia og USA, som står for 40% av den totale importen.

Verdens spritmarked
Globalt konsum i 2003 var på 24,336 mrd liter sprit (ikke inkludert Ready-To-Drink produkter) som var en økning på 6,3% fra 1999. Dette tallet er estimert til en vekst på 12.3% over den kommende fireårsperiode, med en verdi økning på 15% som tilsier en verdi på 181,9 mrd US$ i 2008.

Asia er det predominerende marked for sprit med en markedsandel på 57,7% i 2003, og med et meget høyt per kapita konsum (33,2 liter/kapita i Sør-Korea). Dette markedet er forventet å vokse med 15% til 2008.

Europa er verdens nest største spritmarked med 25,2%. Det generellemarkedet for vest-Europa er noe synkende, men før øst-Europa er trenden en helt annen. Russland har hatt en enorm vekst i salget, med hele +48,7% i perioden 1999-2003 - en vekst som ventes å flate noe ut over de kommende år.

Vodka har med sine 18% den største delen av markedet, med mer enn halvparten av konsumet på det russiske markedet. Veksten har vært høy de siste årene (+39,8% 1999-2003) og er forventet å fortsette, men i et noe mer moderat tempo (+11,3%).

Når det gjelder andre markedsandeler har
- cognac/armagnac 0,33% eller 81,1 millioner liter - en økning på 9,1%, forventet økning til 2008 er på 10%. Brandy representerer 4%, 16,4 mrd liter, opp 10%, mye takket være lokale brandyer ikke minst i Filippinene. Brandy er forventet en vekst på 15% frem mot 2008.
- Rom har i 2003 en pen andel på 4%, 16,4 mrd liter, og er forventet en jevn vekst på 2,3% per år fra 1999-2008.
- Tequila har hatt et sviktende konsum over fireårsperioden 1999-2003, med -19,5% på grunn av manglende tilgang til blå agave. Denne trenden er forventet å snu seg og vi vil se en økning på 14% frem mot 2008.
- Bourbon, gin, whisky og likører har opplevd en synkende etterspørsel, og disse produktene forventes å svekkes med 1,5% de neste fem årene.

Kilde: Vinexpo - IWSR/GDR 2005

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen