VBF rapport nr 1 / 2003: Alkohol, grensehandel og avgiftsendringer

I januar 2003 satte Finansdepartementet ned et ekspertutvalget som skal vurdere effektene av grensehandelen. I forbindelse med arbeidet til ekspertutvalget har VBF utarbeidet en omfattende rapport som tar for seg ulike aspekter ved grensehandel, uregistrert konsum og alkoholavgifter.

Utgangspunktet for foreningens innspill er at den norske alkoholpolitikken er utformet i henhold til en grunnleggende kortslutning - troen på at vi i likhet med andre land har ett alkoholmarked. Dersom Vinmonopolet virkelig var et vinmonopol, ville høye priser naturligvis ha begrenset forbruket. Men slik er det ikke, når prisene øker på Vinmonopolet presser det bare forbruket over i et av de uregistrerte markedene. Høyere pris i Norge gjelder ikke for varer kjøpt på Systembolaget eller av spritsmuglere. De norske avgiftene som skulle begrense forbruket, begrenser bare statsinntektene.

Press mot de norske alkoholavgiftene
Fra 2004 vil kontrollen over alkoholmarkedet i Norge svekkes ytterligere dersom vi ikke foretar oss noe. Da inntreffer den største omveltningen i nordisk alkoholpolitikk siden etterkrigstiden: svensker, dansker og finner får rett til å bringe med seg en ubegrenset mengde alkohol tollfritt fra besøk i andre EU-land. Resultatet er et voldsomt press på alkoholavgiftene i våre naboland noe som igjen får stor betydning for oss i Norge. Allerede 1.oktober 2003 reduserer danskene brennevinsavgiften med 45%, og både i Sverige og Finland diskuteres det nå omfattende avgiftsreduksjoner.

For alle som ønsker at alkohol skal omsettes i lovlige og kontrollerte former innebærer endringene i våre naboland svært store utfordringer. Dette er utfordringer som bare kan løses ved at de norske avgiftene settes ned mot det som er tilfellet i våre naboland. Alternativet er en ytterligere svekkelse av posisjonen til Vinmonopolets til fordel for videre økt grensehandel, tax - free og spritsmugling.

Hovedfunn i rapporten
I innspillet har vi skissert opp fem hovedfunn som legger viktige premisser for utviklingen av den norske alkopolitikken:
 
- I Norge har vi svært liten kontroll over den totale omsetningen av vin og brennevin

- Prisforskjellene på vin mellom Norge og Sverige økt både i 2002 og 2003

- Avgiftsreduksjonene på brennevin har gitt små positive effekter men har ikke vært tilstrekkelig i forhold til å effektivt redusere grensehandel og smugling.

- Når enkelte alkoholavgifter reduseres, gir det en vridning hvor tidligere grensehandel og annet uregistrert konsum reduseres og "trekkes hjem" til Vinmonopolet - uten at totalforbruket øker

-  Når enkelte alkoholavgifter reduseres, kan denne effekten gi så store avgifts- og momsgevinster at statens samlede inntekter øker etter avgiftsreduksjonen

Lovlige, ansvarlige og kontrollerte former
Vin- og brennevinsimportørenes forening (VBF) arbeider for å bringe det norske alkoholmarkedet inn i lovlige, ansvarlige og kontrollerte former. Både gjennom vår egen virksomhet og gjennom fokus på myndighetenes alkoholpolitikk arbeider vi målrettet for å bringe alkoholkonsumet under kontroll og inn i ansvarlige former.

Dette er en målsetning som både vil kunne gi helsegevinster og være en viktig faktor i arbeidet mot organisert kriminalitet. Som vi viser i vår utredning vil det også kunne gi store provenygevinster for staten hvis vi kan få alkoholforbruket bort grensehandel og smugling og over til avgiftsbelagte varer på Vinmonopolet.

Vin - og Brennevinsimportørenes Forening, mars 2003
 

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen