Vil begjære Zachariasbryggen konkurs

Vil begjære Zachariasbryggen konkurs

Mener at holdingselskapet skylder 3,5 millioner kroner. Zachariasbryggen svarer med motkrav.

Tom Reni, daglig leder og deleier i Ricks Holding AS, sier til Bergensavisen at selskapet har 3,5 millioner kroner utestående hos Zachariasbryggen Holding AS.

– Får vi ikke pengene Zachen konkurs, sier Greni til avisa.

Ricks Holding er både leietaker hos og eier i Zachariassbryggen (10 prosents andel). Selskapet har forsøkt å få gjennom en en gransking av pengestrømmer mellom Zachariasbryggen Holding AS, Zachariassbryggen AS og Siso AS.

LES OGSÅ: Zachen fornyer og utvider

Greni og co mener at flere pengeoverføringer mellom selskapene ikke er styrebehandlet og at nedbetalingene av ansvarlige lån ikke følger låneavtalene mellom selskapene.

På en ekstraordinær generaIforsamling i begynnelsen av februar, ble det gjennomført en emisjon som ifølge Greni vannet ut Ricks’ eierandel. Dermed var selskapet ikke lenger i posisjon til å tvinge gjennom en gransking.

– I låneavtalene står det at alle aksjonærene skal behandles likt. Dermed fører emisjonen til at vi har et krav på 2,7 millioner kroner. Samt har vi et krav på 800 000 kroner som følge av en emisjon i april 2011, sier Greni.

Ifølge Greni vil de begjære Zachariassbryggen Holding AS konkurs om de ikke får utbetalt pengene.

Svarer med motkrav

Nå slår Zachariassbryggen Holding AS i form av styrelder Knut Jørgen Hauge  kraftig tilbake. I en pressemelding hevder han at det er omvendt – at det er  Ricks som skylder dem penger.

– For helhetens skyld vil styret i Zachariasbryggen Holding AS herved  presisere at Ricks-gruppen p.t skylder nær seks millioner kroner i ubetalt  husleie, samt nær ti millioner kroner i husleiegaranti. Med forfalt og  ubetalt husleie, og garantier, beløper dette seg til rundt 16 millioner  kroner. I tillegg har Ricks-gruppen avtalefestet overtakelse av ytterligere lokaler i bygget, noe som alene krever en tilleggsgaranti på cirka seks millioner kroner. Ricks-gruppen har - tross purringer - ikke vært i stand til å innfri sine økonomiske forpliktelser, skriver han.

Han hevder videre at Ricks høsten 2011 la en plan for å trenere husleie og garantier til husleie. Disse opplysningene hevder Zachariasbryggen AS å ha fått bekreftet fra øvrige leietakere i bygget.

– Dette er ytterligere blitt understreket ved at Ricks – gjennom Tom Greni – aktivt har kommunisert til media, banker og leverandører om manglende betalingsevne (likviditet) i Zachariasbryggen AS. Formålet har vært å skape usikkerhet og skade huseier økonomisk. Ricks-gruppen har således benyttet sin posisjon som betydelig leietaker til å holde tilbake husleie for deretter å offentlig kommunisere at huseier ikke evner å gjøre opp for seg. Det skal også bemerkes at Ricks-gruppen er behandlet på lik linje med andre aksjonærer i Zachariasbryggen Holding AS, skriver Hauge.

Hauge skriver videre at de har varslet Ricks-gruppen om at de vil leie ut lokaler som Pianobaren til andre, og at Zachariasbryggen As som huseier vil forfølge samtlige krav mot Ricks-gruppen.

Om truslene fra Ricks om konkursbegjæring, sier Hauge følgende:

– Avslutningsvis er det å anføre at truslene om å begjære Zachariasbryggen  Holding AS konkurs i beste fall er et velregissert pr-stunt fra Ricks-gruppen. Det påståtte kravet har ingen rot i virkeligheten, og skal - om det videreføres - sendes til Bergen Tingrett som en ordinær tvist.

Ricks reagerer kraftig på påstandene om mislighold av leie- og  garantiforpliktelser, og sendte tirsdag ettermiddag ut følgende beskjed: «Fremstillingen  er rett og slett uriktig – kort og enkelt.»

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen