Vilkår for kjøp av produkter og tjenester fra Apéritif AS

Vilkår for kjøp av produkter og tjenester fra Apéritif AS

Vilkår for kjøp av produkter og tjenester fra Apéritif AS

Kjøp av produkter og tjenester fra Aperitif AS sine nettsider skjer via Netaxept.

Netaxept garanterer for sikkerheten til dine data. Netaxept lagrer dine personlige opplysninger i en database beskyttet med brannmurer. Tredjepart vil ikke få tilgang til dine personopplysninger eller kredittkortnummer.

Netaxept benytter Secure Socket Layer (SSL) ved overføring av personlig informasjon. SSL lager en sikker (kryptert) forbindelse mellom din maskin og Netaxept. På denne måten kan informasjonen overføres trygt uten at uvedkommende kan lese den underveis.

Korttyper:

Du kan benytte Visa eller MasterCard for å kjøpe produkter og tjenester fra Apéritif AS.

Angrerett:

Apéritif AS følger reglene for angrerett slik de fremgår av angrerettloven. Forbrukerrådet har laget en artikkel om kundens rettigheter som du kan lese her .

Personopplysninger:

Opplysninger Apéritif AS trenger for å gjennomføre handelen blir lagret i vårt arkiv. Apéritif AS gir ikke ut opplysninger til tredjepart.

Priser:

Alle priser er oppgitt i norske kroner.

Gavekort:

Gavekort utstedt av Apéritif kan benyttes som betalingsmiddel ved kurspåmelding til alle typer kurs.

Ved kurs der kursavgiften overstiger gavekortets verdi, må mottaker selv betale mellomlegget ved bestilling.

Følgende fem gavekort kan benyttes som betaling på Apéritif sine kurs:

- Gavekort à kr 595. Gyldig ett år fra utstedelsesdato.

- Gavekort à kr 995. Gyldig ett år fra utstedelsesdato.

- Gavekort à kr 1850. Gyldig to år fra utstedelsesdato.

- Gavekort à kr 2500. Gyldig to år fra utstedelsesdato.

- Gavekort à kr 4000. Gyldig to år fra utstedelsesdato.

- Gavekort vinkurs à kr 495 pr person. Gyldig ett år fra utstedelsesdato. (ikke lenger i salg)

Gavekortet benyttes ved at gavekortmottaker melder seg på et av våre kurs i henhold til påmeldingsvilkårene du finner nedenfor.

Gyldigheten for gavekortene er ikke mulig å utvide. Gavekortets gyldighet utvides ei heller ved graviditet.

Gavekortet kan ikke byttes i penger.

Gavekort til spesifikke kurs

Ved bestilling av gavekort til spesifikke kurs, betraktes det utstedte gavekortet som en skriftlig kvittering på dette kurset. Gavekortet kan kun benyttes på nevnte kurs, og kan således ikke benyttes som betaling på et senere kurs.

Gavekort til spesifikke kurs følger ellers reglene for kurspåmelding (se nedenfor).

Aldersgrense:

Du må være over 18 år for å handle med kredittkort på Apéritif AS sine nettsider.

For våre kurs gjelder følgende bestemmelser:

Påmelding:

Du må være forhåndspåmeldt for å kunne delta på kurs. Påmeldingen skjer via våre nettsider. Påmeldingen er bindende!

Du vil motta en bekreftelse på din påmelding pr. e-post. Kursavgiften må være betalt til fulle for å bli tildelt plasser.

Apéritif forbeholder seg retten til å bortvise deltakere som ikke har betalt kursavgiften, men som allikevel møter opp til arrrangementet.

En eventuell tildeling av plass på arrangementsstedet, fordrer at deltakeren har forhåndspåmeldt seg og står på venteliste til arrangementet. Kursavgiften må betales til fulle før inngang til kurslokalet.

Ved de tilfellene der kursavgift ikke er betalt, men man er tildelt plass av Apéritif, vil man bli fakturert for dette samt et ekspedisjonsgebyr på kroner 100,- pr. person.

Venteliste:

Når et kurs er fulltegnet vil du kunne sette deg opp på venteliste. Dette får du en klar melding om via påmeldingsskjemaet.

Vi vil kontakte de som står på ventelisten så snart vi får ledige plasser.

Du vil ikke måtte gjennomføre en innbetaling før du eventuelt får tildelt plasser fra Apéritif. Dersom du aksepterer en tildeling av plasser etter å ha blitt kontaktet av Apéritif, er din påmelding bindende og reglene for avbestilling er da gjeldende (se nedenfor).

Avmelding:

Apéritif AS sin kursvirksomhet faller inn under §19 i Angrefristloven, der det gjøres unntak for såkalte reservasjonstjenester. Det betyr at det ikke er angrefrist på kurspåmeldinger.

Melder du deg av kurset, gjelder derfor følgende regler:

For kansellering av deltakelse til kurs til under kr 600 pr person:

- Avmelding innen den angitte frist oppgitt i kursartikkelen medfører et avmeldingsgebyr på kroner 50,- pr. person.

- Avmelding senere enn dette medfører at hele kursavgiften må betales.

- Skyldes avmeldingen sykdom, frafalles kravet om avmeldingsfrist dersom sykdommen dokumenteres ved legeerklæring for hver av de avmeldte og kanselleringen skjer minst 3 virkedager før kursstart. Ved kanselleringer foretatt senere enn 3 virkedager før kursstart, blir kursavgiften ikke kreditert.

- Graviditet regnes ikke som gyldig grunn for kansellering.

- Et avmeldingsgebyr på kroner 50,- pr. person tilkommer. Dette tilkommer også ved kansellering pga sykdom.

- Kreditering av innbetalt kursavgift gjøres kun til den konto som ble belastet ved påmelding.

For kansellering av deltakelse til kurs og arrangementer til mer enn kr 600,- pr person:

- Avmelding innen den angitte frist oppgitt i kursartikkelen medfører et avmeldingsgebyr på 10 % av kursavgiften pr. person.

- Avmelding senere enn dette medfører at hele kursavgiften må betales.

- Skyldes avmeldingen sykdom, frafalles kravet om avmeldingsfrist dersom sykdommen dokumenteres ved legeerklæring for hver av de avmeldte og kanselleringen skjer minst 5 virkedager før kursstart. Ved kanselleringer foretatt senere enn 5 virkedager før kursstart, blir kursavgiften ikke refundert.

- Graviditet regnes ikke som gyldig grunn for kansellering.

- Et avmeldingsgebyr på 10 % av kursavgiften pr. person tilkommer. Dette tilkommer også ved kansellering pga sykdom.

- Kreditering av innbetalt kursavgift gjøres kun til den konto som ble belastet ved påmelding.

Avmelding skjer ved å svare på bekreftelsen du mottok ved påmelding. Opplys også om hvor mange personer avmeldingen gjelder.

Alternativt sender du en e-post til kurs@aperitif.no der du angir hvilket kurs du ønsker å melde deg av, samt oppgir referansenr.

Dersom du ikke møter til et kurs og ikke melder fra om dette ihht. reglementet over, vil du ikke få refundert innbetalt beløp. Ved de tilfellene der kursavgift ikke er betalt, men man etter avtale er tildelt plass av Apéritif, vil man bli fakturert for dette samt et ekspedisjonsgebyr på kroner 100,- pr. person.

Virkedag defineres i dette tilfellet som mandag - fredag.

Bytte av kurs:

Dersom man har bestilt deltakelse til et spesifikt kurs, kan dette ikke byttes i tilsvarende eller et annet kurs tidligere eller senere.

Det vil heller ikke bli utstedet generelle gavekort for ikke benyttet kurs, da dette likeledes faller inn under §19 i Angrefristloven (se avsnitt lenger opp).

Spesielle forhold ved matkurs og middager:

Det tas forbehold om følgende ved våre kurs der mat serveres:

- Eventuelle alvorlige matallergier må informeres om ved påmeldingved å sende en e-post til kurs@aperitif.no .

- Apéritif og Apéritifs samarbeidspartnere kan ikke holdes ansvarlige for at man ikke kan tilby et alternativ ved allergi dersom dette ikke er opplyst om i god tid før arrangementet.

- Det gis ingen refusjon av kursavgiften dersom man ikke kan tilby et alternativ ihht overforstående forbehold.

- Det gis ingen moderasjoner i kursavgiften dersom deltakere ikke kan nyte alkohol og dermed må ha et alkoholfritt alternativ.

Forbehold:

Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall påmeldte for å kunne avholde et kurs.

Vi tar også forbehold om endringer som tid, sted, program, årgangsskifter o.l.. Du vil da bli informert om endringen(e) så raskt som mulig og vil bli gitt anledning til å trekke deg.

Apéritif kan ikke holdes ansvarlig for eksterne hendelser eller hendelser påført av tredjepart, som f.eks. forsinkelse pga. værforhold, leveranser som ikke når frem i tide, sykdom hos kursholder etc..

Ved force majeure refunderes ikke påmeldingsavgiften.

Abonnement - magasin:

Kjøpsbetingelser

Abonnementet gjelder for 10 utgaver, fornyes automatisk og løper til det blir sagt opp.

Så snart bestillingen og betalingen er gjennomført, vil du motta første nummer av magasinet. Det vil gå alt fra noen dager til tre uker avhengig av bestillingstidspunkt og neste utgivelse.

Tilbudet gjelder kun i Norge.

Angrefrist og retur

Etter loven om angrefrist har du full returrett på bestillinger innen 14 dager etter at du har mottatt varen. Ved retur skal varen leveres tilbake i samme stand som da du mottok den. Du må selv betale returporto.

 

Reklamasjon eller forespørsel:
Kontakt oss via e-post: aperitif@aperitif.no
Til toppen