Vinmonopolets innkjøpssjef svarer

Vinmonopolets innkjøpssjef svarer

Erlend Leinum svarer ansvarlig redaktør Aase E. Jacobsen på hennes leder i magasinet Apéritif.

Ansvarlig redaktør Aase E. Jacobsen framsetter i sin leder en rekke uriktige påstander om Vinmonopolets spesialbutikkordning.  

Svar til ansvarlig redaktør Aase E. Jacobsens leder i magasinet Aperitif:

Her kan du lese lederen i sin helhet

Hun hevder at spesialbutikkordningen strider mot prinsippene i EØS-kravene om lik markedsadgang, drives som en ”privat butikk” og ikke følger innkjøpsregimet. Dette er ikke korrekt. Vinmonopolets innkjøp til spesialutvalget foregår i tråd med Forskrift om AS Vinmonopolets innkjøpsvirksomhet, som gir regler for markedsadgang og likebehandling av våre leverandører. Hennes påstand om at det kun er en håndfull leverandører som får tilby til denne ordningen er heller ikke riktig. Alle Vinmonopolets leverandører har anledning til å tilby produkter til spesialutvalget og mange av dem gjør det. Det har de siste 12 mnd blitt kjøpt produkter til spesialutvalget fra 51 ulike leverandører, og antallet aktive leverandører som tilbyr øker stadig.

Hun er også bekymret for at det stadig flyttes produkter fra bestillingsutvalget til spesialutvalget. Antallet produkter i bestillingsutvalget har siden spesialbutikkordningen ble opprettet i 2005 økt fra 6 576 til 11 240. Produkter som er kjøpt inn til spesialutvalget har i all hovedsak vært produkter som enten ikke har vært tilgjengelig for norske forbrukere tidligere eller som har vært solgt til noen få som spesialbestillinger. Det er leverandørene som selv avgjør om de vil lansere sine produkter i bestillingsutvalget eller tilby dem til spesialutvalget .

Når det gjelder Jacobsens kritikk av at spesialutvalget kun er tilgjengelig i 6 butikker og ikke kan bestilles i Nettbutikken, er det praktiske grunner til dette. Vår vurdering er at nettbutikken per i dag ikke er en egnet kanal for salg av produkter kjøpt inn til spesialutvalget, først og fremst pga.  manglende kontroll på temperatur gjennom verdikjeden, i hovedsak transport og utleveringssteder som ikke eies av Vinmonopolet (dette er ofte sensitive og eksklusive produkter).  Når dette i tillegg er produkter som er spesielt attraktive, og i flere tilfeller sjeldne, så er verken kunden eller Vinmonopolet tjent med en ordning som ikke ivaretar produktenes kvalitet godt nok.

Erlend Leinum
Direktør Innkjøp og Vareforsyning
AS Vinmonopolet

Portrettfoto: Erik Thallaug

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen