Vinskole med Gastronomisk Institutt

Gastronomisk Institutt har i en årrekke vært ansvarlig for gjennomføringen av landets eneste utdanning for vinkelnere og vinkursene fra engelske Wine and Spirit Education Trust. Høstens kurs tar for seg sentrale deler av disse kursoppleggene. Kursene gjennomføres i kundenes bedrift - på den måten blir innholdet i kurset relatert til behovene i den enkelte bedrift.

Ordningen medvirker til økt mersalg og gjestetilfredshet gjennom kunnskap om vin- og vinservering.

VINKURSMENY
Det legges opp til 5 grunnleggende kurs for serveringspersonale. Modulene vil ha fokus på de viktigste elementene i en service situasjon. Undervisningsmateriale blir utdelt i form av kompendier.

Grunnleggende vinkunnskap
Varighet; 6 timer.
Undervisningsform; tavleundervisning, diskusjon og smaking.

Kursets innhold:
Etter kurset skal studentene vite - Hva er vin, grunnleggende vinterminologi, vinproduksjon, vintyper, vanlige vinfeil og etiketter.

Pris: kr 6695,- for inntil 15 personer eksklusiv vin til smaking.

Grunnleggende sterkvin- og brennevinskunnskap
Varighet; 6 timer.
Undervisningsform; tavleundervisning, diskusjon og smaking.

Kursets innhold:
Etter kurset skal studentene vite - Hva er sterkvin og brennevin, grunnleggende terminologi, fremstilling, typer.

Pris: kr 6695,- for inntil 15 personer eksklusiv vin til smaking.

Sanseorganene og smaketeknikk
Varighet; 6 timer.
Undervisningsform; tavleundervisning, diskusjon og smaking.

Kursets innhold:
Etter kurset skal studentene kunne - Redegjøre for sanseorganenes funksjon, beskrive vin systematisk og korrekt.

Pris: kr 6695,- for inntil 15 personer eksklusiv vin til smaking.

Mat og vin i kombinasjon
Varighet; 6 timer.
Undervisningsform; tavleundervisning, diskusjon og smaking av mat og vin i kombinasjon.

Kursets innhold:
Etter kurset skal studentene kjenne til - grunnprinsipper for å sette sammen vin og mat.

Pris: kr 6695,- for inntil 15 personer eksklusiv råvarer og vin til smaking.

Vinbehandling
Varighet; 5 timer.
Undervisningsform; tavleundervisning, gruppearbeid, simulering og smaking.

Kursets innhold
Etter kurset skal studentene kjenne til - servering av vin, lufting og dekantering, karafler, serveringstemperaturer, glasstyper og lager.

Pris: kr 6695,- for inntil 15 personer eksklusiv vin til smaking.

Generelle kostnader
Dekning av alle reiseutgifter så som fly- og togbilletter, hotellopphold, km. godtgjørelse, visumkostnader, valutakostnader og personlige utlegg i henhold til spesifisert reiseregning og kopi av bilag.
Diett godgjøres med 460,- pr døgn.

Ved eventuelle spørsmål eller for mer infomasjon ta kontakt med:

Gastronomisk Institutt
Postboks 8002
4068 Stavanger
Telefon:   51 83 37 85
E-post:     gastro@gastronomi.no

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen