4 400 000 000 kopper kaffe i år

Hver dag drikker 2,8 millioner nordmenn om lag 12 millioner kopper kaffe. Det gir et norsk kaffeforbruk på nesten 4,4 milliarder kopper i 2006.

Særlig den hverdagslige svarte kaffen øker i popularitet. Det viser statistikk fra Kaffeundersøkelsen 2006, en landsrepresentativ undersøkelse som foretas hvert tredje år av Norsk Kaffeinformasjon og GfK Norge.

- Landets kaffeforbruk har fått en ørliten oppsving siden 2003. Det er ingen tvil om at kaffe fremdeles er den store folkedrikken i Norge. Vi drikker kaffe på jobb, i godstolen hjemme, på kafé og når vi er på besøk. Den er vår sosiale olje, kommenterer Marit Lynes, informasjonssjef i Norsk Kaffeinformasjon.

God kaffehelse
Hun gleder seg over at holdningen til kaffe stadig blir mer positiv i befolkningen. Antall personer som er helt enige i at kaffe ikke er farlig for helsen har steget med 67 prosent.

- Det er tvert imot mye som tyder på at kaffe har en gunstig helseeffekt på en rekke områder, sier Marit Lynes, og viser til en nypublisert Harvard-undersøkelse som over 25 år har lett etter sammenhenger mellom kaffekonsum og hjertesykdom hos 150 000 amerikanere. Uansett hvor mange kopper personene i undersøkelsen drakk daglig, økte ikke risikoen for hjertesykdommer. Derimot økte risikoen kraftig for de regelmessige røykerne i undersøkelsen.

Menn drikker mest
Det er norske menn som er de største kaffedrikkerne, med 4,8 kopper kaffe i snitt per dag. Fra den første undersøkelsen ble gjort i 1982 har menns forbruk bare gjort mindre svingninger, og antall kopper har økt forsiktig fra 2000 til 2006. Kvinnenes kaffeforbruk har derimot sunket gjennom 90-tallet, men har de siste årene stabilisert seg på rundt 4 kopper dagen.

Marit Lynes i Norsk Kaffeinformasjon tror dette henger sammen med at kaffevanene er i endring. - Hele 29 prosent av kaffeforbruket i Norge skjer på arbeidsplassen, og denne andelen har økt stabilt helt fra 1982 og til i dag. Flere menn enn kvinner står i fullt arbeid, og det tror jeg er en del av forklaringen på at menn drikker mer kaffe, sier Lynes.

"Black is back"
Stadig flere nordmenn oppgir at de drikker utenlandske kaffevarianter, som cappuccino og espresso. De siste 12 månedene har 53 prosent av oss drukket minst en kopp cappuccino, mens 37 prosent har drukket espresso og 33 prosent har prøvd cafe aú lait eller caffe latte.

Likevel er det den svarte trakterkaffen som viser størst fremgang de siste årene. 72 prosent av respondentene oppgir at de vanligvis lager filterkaffe, noe som er den høyeste andelen i undersøkelsens historie. I 2003 svarte 68 prosent det samme. En av ti nordmenn lager vanligvis pulverkaffe, mens bare 2 prosent oppgir at de vanligvis tilbereder kaffen i espressomaskin eller mokkakanne.

- Dette støtter en trend vi har sett de siste årene, der trakterkaffe foretrekkes av stadig flere. Espressobaserte kaffesorter har nok bidratt til å rekruttere nye kaffedrikkere, særlig blant de yngre, men omsetningen av espresso utgjør fremdeles bare noen prosent av totalsalget av kaffe i Norge, forteller Marit Lynes.

Foto: Henning Poulsen/Pressekontoret m. fl.

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen