Antall konkurser i fritt fall

Bransjen ser for tiden en markant nedgang i antall konkurser innen hotell- og restaurantbransjen.

I følge nylig publiserte tall fra SSB, viser hotell- og restaurantbransjen en markant endring i antall konkurser i siste halvdel av 2005, skriver RBL.

Nedgangen på årsbasis var fra 429 konkurser i 2004 til 327 i 2005, eller 24 prosent. For siste kvartal så vi imidlertid kun 54 konkurser i 2005 sammenliknet med 129 i 2004 eller en nedgang på hele 58 prosent. Konkurshyppigheten for de to første kvartalene lå derimot høyere for 2005 enn 2004.

Det høye antallet konkurser for 2004 og første havldel av 2005 har blitt tillagt røykeloven som trådte i kraft 1. juni 2004. Dette ser derimot ut til å ha stabilisert seg for andre halvdel av 2005.

Kilde: rbl.no

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen