BRANSJE: Vil kvitte seg med ulovlig rusmisbruk
Bransje
(Bilde: Steve Cole - christie & cole stu)

Vil kvitte seg med ulovlig rusmisbruk

Utelivsaktører går sammen om å bekjempe et stadig økende narkotikaproblem i samarbeid med politiet.

En gruppe utelivsaktører i Oslo oppfordrer gjennom et innlegg i Aftenpostenog et allmøte på Kulturhuset til en samling mot det økende narkotikamisbruket på by’n. «Det er på tide å vise at utelivet står samlet mot narkotika. Vi håper politiet ønsker å hjelpe oss med dette», heter det i innlegget som er signert av Ola Smith-Simonsen, som er daglig leder på Jæger, Maria Wood Moe, driftssjef på Kulturhuset og daglig leder Eyvind Brox på Blå.

Følgende øvrige utesteder står også bak oppfordringen: Parkteatret, Ingensteds, Cafe Mono, Internasjonalen, The Villa, Perestrojka, Peloton, Jæger, Skaugum, Himkok, Crow, Revolver, Vulkan Arena, Tilt, Nr. 19, Justisen, Stratos, Frognerveien 6 og Dattera til Hagen.

Et hyppig problem

Slik ønsker bransjen å vise at de tar problemet på alvor. Dette kommer i kjølvannet at sommerens hendelser knyttet til utestedet Blå hvor politiet ønsket å stenge for å få kontroll med både rusrelatert vold og misbruk.

Derfor prøver bransjen å komme politiet i møte gjennom initiativet Utestedet mot narkotika. Inspirasjonen henter de fra Stockholmsprosjektet Krogar mot knark som siden starten i 2001 med 18 viktige utesteder kan vise til veldig gode resultater.

Tilstede på allmøtet var prosjektleder og tidligere politibetjent Daniel Knutson samt Johanna Gripenberg, dr.med., begge tilknyttet STAD – Stockholm förebygger Alkohol- og Drogproblem. De understreker nødvendigheten av samarbeid mellom bransjen og politiet og at ulovlige rusmidler ikke er et bransjeproblem, men et samfunnsproblem.

Ifølge deres forskning har 83 prosent av de ansatte i serveringsbransjen registrert ulovlig ruspåvirkete gjester siste halvår, og 13 prosent opplever det hver kveld.

Også blant ansatte

Grepene som er tatt i bruk for å motvirke denne uheldige situasjonen er utarbeidelse av gjeste- og personalpolicy, pr-strategi (reklame og mediepåvirkning) samt opplæring av både ansatte og vakter. At det har hatt god effekt viser følgende resultater: Mens bare 7,5 prosent av vaktene avviste ulovlig ruspåvirkete gjester i 2003, var tallet økt til 66,5 prosent i 2008.

De understreker imidlertid at det ikke finnes noen quick-fix og at det må jobbes på flere fronter og med mange ulike tiltake.

Prosjektet inkluderer blant annet også rådgivning overfor utestedene når det kommer til interiørutforming. Særlig fokus legges på toalettene for å redusere til et minimum mulighetene for å gjemme dop. De 18 utestedene som er med i Krogar mot knark er dessuten utstyrt med plakater, omtrent som smilefjesordningen, slik at gjestene skal føle seg trygge på at her er dop uønsket.

Det er dessverre ikke bare blant gjester at ulovlige rusmidler florerer. Også blant ansatte er dette utbredt. Knutson og Gripenberg kunne imidlertid fortelle at bruken av narkotika blant ansatte hadde gått ned fra 27 til 19 prosent i perioden prosjektet har eksistert.

Utvidelse av Salutt?

Den norske organisasjonen vil ta form i løpet av september, sier Ola Smith-Simonsen som mener at Oslo har en vei å gå når det gjelder samarbeid, men at det ikke er noen vei utenom. Han er klar på at dop er en trussel mot det åpne utelivet. Få andre bransjer er så utsatt for å midte selve driftsgrunnlaget som en konsekvens av at gjester, eller andre, misbruker lokalene og tilliten.

Politioverbetjent Marius Gunnerud ved Sentrum Politistasjon hilser initiativet velkommen. Han merker daglig den økende narkotikabruken og mener at bruken av ecstasy og MDMA nå er på nivå med den forrige bølgen på 1990-tallet.

Allerede er det et samarbeid etter STAD-modell for å motvirke alkoholmisbruk og tilhørende vold, kalt Salutt. Et samarbeid som er svært vellykket. Utesteder mot narkotika ønsker at Salutt skal inkludere også de ulovlige rusmidlene.

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen