Dårlig sporbarhet

Restauranter i Oslo har ikke god nok sporbarhet på kjøttet de serverer.

Mattilsynet har i høst gjennomført en tilsynskampanje der 97 serveringssteder ble sjekket.

Bare ni av de undersøkte spisestedene hadde gode rutiner for sporbarhet.

- Sporbarhet er et viktig tiltak for å begrense skade hvis det viser seg å være næringsmidler på markedet som er helsefarlig. God sporbarhet gjør at serveringsstedene har full oversikt over hvor råvarer kommer fra, og at de raskt kan gi Mattilsynet viktig informasjon hvis det blir nødvendig å kartlegge hvor eventuelle helseskadelige produkter har blitt omsatt, sier Gry Marianne Holmbakken, seksjonssjef hos Mattilsynet i Oslo.
 
Gode rutiner nødvendig
Mattilsynet i Oslo har hittil hatt liten oversikt over hvor god sporbarheten til serveringsstedene har vært, fordi tilsynet tidligere har vært konsentrert om kjøttbutikker og ferskvareavdelinger.
 
- Serveringsstedene bearbeider i stor grad råvarene sine på kjøkkenet, for eksempel ved å marinere og ved å lage halvferdige retter som kan varmes raskt opp. Dette gjør at det er en stor utfordring for serveringsstedene å ha god nok sporbarhet, sier Holmbakken.
 
Hun påpeker at spisesteder må ha gode rutiner for mottak, behandling og merking av varer, slik at de kan spore kjøttet tilbake til rett leverandør etter at det er bearbeidet på serveringsstedet.
 
Gode rutiner for sporbarhet gjør at virksomhetene i tillegg har mulighet for å ha god oversikt over holdbarheten til de varene som blir benyttet.
 
Under tilsynskampanjen i høst var det kun ni virksomheter som hadde gode rutiner for sporbarhet, mens Mattilsynet måtte varsle vedtak på 63 steder om å etablere eller utbedre rutiner for sporbarhet.
 
Dårlig hygiene
Hos de virksomhetene hvor leverandør av kjøtt var ukjent, samtidig som kjøttet ble oppbevart på en uhygienisk måte, ble det satt omsetningsforbud på til sammen 900 kilo kjøtt.
 
- Under kampanjen ble det også avdekket større hygieniske mangler som førte til at fire virksomheter ble stengt på grunn av fare for helseskade. Videre fikk tre serveringssteder beskjed om å vaske ned virksomheten i løpet av 24 timer fordi renholdet var svært dårlig, sier Holmbakken til Matportalen.no.

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen