Den Norske Vinkelner Forening

På disse sidene kan du gjøre deg kjent med foreningen og få et aldri så lite innblikk i hva vi arbeider med og for. Vin og mat selvfølgelig, i harmoni og for deg som gjest på norske spisesteder, en større opplevelse av måltidet.   Har du endret adresse, telefon eller e-post? For at vi i styret i Den Norske Vinkelner Forening skal kunne holde kontakten med våre medlemmer er vi avhengig av at dere meddeler oss endringer i de registrerte personalia, det være seg bostedsadresse, arbeidsgiver, e-postadresse eller telefonnumre. Her kan du raskt og enkelt fylle ut nye opplysninger og sende dem elektronisk (klikk).

Om foreningen
Den Norske Vinkelner Forening ble stiftet i 1990 og har etter 12 års virksomhet godt over 200 medlemmer. Rekrutteringen skjer primært blant uteksaminerte elever ved Gastronomisk Institutts vinkelnerskole som automatisk opptas som medlem. Også andre uten denne spesifikke utdannelsen kan søke medlemsskap, som personer med erfaring fra serveringsnæringen eller vin- og brennevinsbransjen med tilstrekkelig vin- og brennevinsfaglig kompetanse til å kunne gå opp som privatist. Opptaksprøve skjer fortrinnsvis en gang i året under ledelse av et prøveråd oppnevnt av foreningen. Dessuten kvalifiserer finalistene ved den årlige Sopexa-konkurransen og ved Trophée Ruinart til medlemsskap.

Dette vil vi
Foreningens mål og hensikt er å fremme forståelsen for drikkens betydning i sammenheng med mat. Samt være en interesseorganisasjon for vinkelnere og verne om yrkets fremtid. Medlemmene skal dessuten drive informasjonsarbeid om mat og vin m.h.t. tradisjon og fremtid. Den Norske Vinkelner Forening er dessuten tilknyttet et internasjonalt nettverk av tilsvarende forbund gjennom Association Internationale de la Sommelerie hvor målet er å videreføre drikkens rolle fra andre matkulturer.

Styret
Foreningens struktur er som følger: President, visepresident, fem styremedlemmer og sekretariat. De to første posisjonene fylles av henholdsvis Remi Madsen, kjellermester, Hotel Continental i Oslo og Turid Olsen. Styremedlemmer er Torleif Høivik, Bølgen & Moi-gruppen, Hanne Wexelsen, produktinformasjonsansvarlig i Arcus, Henriette Batt, vinansvarlig, Engelstad, Knut Espen Misje, Gastronomisk Institutt og Heidi Bjørklund, produktansvarlig i Ekjord. Sekretariatsfunksjonene utføres av Ken Engebretsen.
 
Foreningens postadresse og telefon/faks er:
Apéritif
Den Norske Vinkelner Forening, Furuveien 39c, 0678 Oslo.
Telefon: 22 19 00 75 - Telefaks: 22 67 14 77 - E-post: kenengebretsen@yahoo.no .
Se også vår medlemsoversikt og hva som skjer i foreningen.

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen