- Et angrep på vinmonopolordningen

Forslaget fra Særavgiftsutvalgets flertall om å øke alkoholavgiftene med 10 prosent er et angrep på vinmonopolordningen mener Vin- og brennevinleverandørenes forening.

Mer grensehandel
- Dersom forslaget blir gjennomført, vil grensehandelen i Sverige og Danmark øke betydelig, og omsetningen i norske butikker og vinmonopol vil gå ned. Regjeringen har ambisjoner om å opprette distriktspol og utjevne ulikhetene i tilgang mellom by og land, og bør legge dette forslaget rett i skuffen, sier generalsekretær Ingunn Jordheim i Vin- og brennevinleverandørenes forening (VBF).
 
Særavgiftsutvalgets flertall foreslår å øke alkoholavgiftene i Norge med 10prosent i første omgang. VBF spår at forslaget vil redusere Vinmonopolets salg av vin og brennevin og gjøre det vanskeligere å opprettholde små utsalg og minipol, dersom det blir gjennomført.
 
Økt markedsandel
- Etter avgiftsreduksjonene 2002-2003 har Vinmonopolet økt sin markedsandel og mer av alkoholomsetningen i Norge har kommet inn i lovlige og kontrollerte former. Utvalgets flertall foreslår å reversere denne positive utviklingen, ikke minst i distriktene. I mindre lokalsamfunn selger Vinmonopolet relativt sett mer brennevin og mindre vin. En prisøkning vil ramme brennevin hardere enn vin fordi avgiften utgjør større andel av prisen. Derfor er flertallets forslag et angrep på Vinmonopolet i distriktene. Jeg tror tanken om minipol i distriktene må skrinlegges hvis avgiften økes, uttaler Jordheim.
 
Mindre respekt
Flertallets forslag om prisøkning på alkohol vil ifølge VBF føre til at grensehandelen i Sverige med brennevin øker betydelig. Også grensehandelen i Danmark vil øke. Kombinert med redusert brennevinssalg gjennom Vinmonopolet vil forslaget dermed ramme småsteder i grensefylker i dobbelt forstand.
 
Lokkevare
- Alkohol er prissensitivt og en lokkevare, derfor vil grensehandelen øke mer enn prisen settes opp. Små og mellomstore tettsteder langs grensen til Sverige vil neppe kunne ha vinmonopolutsalg under slike forhold. I Hedmark handler folk allerede like mye alkohol i Sverige som i Norge, og her vil småstedene rammes hardt dersom prisene på Vinmonopolet økes, mener Jordheim.

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen