- Frykter "utflagging" av norske arbeidsplasser til Sverige

(Oslo 15.05.03) Samtidig som regjeringen legger frem sitt forslag til Revidert Nasjonalbudsjett øker grensehandelen dramatisk. - I en situasjon med økende arbeidsledighet er det urovekkende at regjeringen nå sitter stille og ser på at grensehandelen øker til nye høyder med de følgende dette får for sysselsetning i den norske handelsnæringen, sier Ivar Amundsen formann i Vin- og Brennevinsimportørenes Forening (VBF).

I følge beregninger fra VBF forventer man at årets grensehandel med vin og brennevin vil øke med over 25 % og  foreningen forventer at norske grensehandlene bare på Systembolaget vil legge igjen mer enn en milliard norske kroner. 

-En av konklusjonene til det regjeringsoppnevnte Ekspertutvalget for grensehandel var at man kan forvente en sterk økning i grensehandelen i tiden som kommer. Dette skjer fordi våre naboland planlegger å tilpasse sine avgiftene ytterligere til nivået i EU og er en utvikling som forventes etter at grensehandelen allerede har økt betydelig de siste 5 årene. Hvis ikke Stortinget nå tar ansvar og iverksetter tiltak for å bremse denne utviklingen er det helt klart dette vil føre til at ytterligere arbeidsplasser og skattekroner flyttes fra Norge til Sverige, sier Ivar Amundsen    
Grensehandelen er et alvorlig økonomisk problem som tapper Norge for både arbeidsplasser og skatteinntekter. Det er i særstilling kjøtt og alkohol som lokker folk over grensa, og dette betyr at de norske grensefylkene har en arbeidsløshet som i stor grad ville vært unngått dersom norske varer hadde en pris som lå nærmere svensk prisnivå, uttaler formann Ivar Amundsen i VBF.

Kontakt informasjon
Ivar Amundsen, formann VBF. Tlf. (a) 23 26 10 10.     Tlf (mob) 908 22 850.

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen