Grensehandel med vin og brennevin for 1 milliard i år

Denne uken innfører Systembolaget lørdagsåpent i alle sine utsalg. Dermed får norske grensehandlere nok en grunn til å legge lørdagsturen til Strömstad og andre grenseutsalg.

Vin og brennevinsimportørenes forening (VBF) spår ytterligere 25% vekst i grensehandelen ved Systembolaget ut året, og at all grensehandel med vin og brennevin - utenom taxfree - vil passere 1 milliard kroner i år.

- Når Systembolaget nå innfører lørdagsåpent, får nordmenn nok en grunn til å vende Vinmonopolet ryggen. Hittil i år har nordmenn handlet brennevin og vin for 126,5 millioner kroner ved Systembolaget. Vi spår at vi i år vil ha lagt igjen nærmere 600 millioner kroner, foruten 250 millioner i Danmark. I alt kan årets grensehandel med vin og brennevin i Norden, Tyskland og Storbritannia dermed komme til å passere 1 milliard kroner. Og da kommer taxfree ved flyplassen i tillegg, uttaler formann Ivar Amundsen i VBF.

I fjor utgjorde grensehandelen ved Systembolaget 450 millioner kroner. Og i mai nådde den 43 millioner kroner, en vekst på 33,5% fra mai i fjor, ifølge beregninger utført ut i fra Systembolagets månedlige salgstall.

Tilsvarende handlet vi vin og brennevin for ytterligere 220 millioner kroner i Danmark i fjor. Dermed la vi igjen 670 millioner kroner i disse landenes vin- og spritutsalg, og staten tapte like mye pga. uteblitt moms og alkoholavgift.

- Med lørdagsåpne Systembolag blir alkohol en viktigere lokkevare. Norske matvarepriser ligger 62% over prisene i Europa, men prisene på vin ligger 250-300% høyere hos oss, og på brennevin 250% høyere. Når alkoholavgiften er 70% høyere på Vinmonopolet enn ved Systembolaget, vil all verdens momsreduksjoner gjøre lite for å lokke kundene tilbake over grensen, mener Amundsen.

VBF forventer nå håndfaste tiltak fra politisk hold i neste års statsbudsjett:

- Tallene taler for seg selv: Omtrent halvparten av av de vi forbruker av vin og brennevin i Norge, kjøpes andre steder enn på Vinmonopolet. Smugling, hjemmebrent og en sterkt økende grensehandelen er de direkte virkningene av Europas høyeste alkoholavgifter. Dette går ikke lenger, understreker Amundsen.

Grensehandel ved Systembolaget per måned januar-mai 2001, i norske kroner og endring fra fjoråret i prosent:

Januar 12,9 mill kr (+18,3%)
Februar 20,1 mill kr (+4,2%)
Mars 15,9 mill kr (-39,8%)
April 34,7 mill kr (-3,4 %)
Mai 42,9 mill kr (+33,5%)

Kilde: VBFs grensehandelsbarometer, beregnet ut i fra Systembolagets månedlige salgstall ved utsalgsstedene langs grensen.

Priser per flaske 1.juli 2001, i norske kroner:

(0,75 liter) Enkel hvit bordvin (Tafelwein):
Norge 70,50 - Sverige 48,25 - Danmark 36,50 - Tyskland 18,10 - Østerrike 17,20 - Taxfree Gardermoen 50,25

(0,7 liter) Brennevin (Gordons Dry Gin):
Norge 308,10 - Sverige 214,40 - Danmark 188,50 - Tyskland 96,70 - Østerrike 80,20 - Taxfree Gardermoen 88,90

(0,7 liter) Brennevin (Absolut Blå):
Norge 297,00 - Sverige 195,50 - Danmark 185,30 - Tyskland 104,40 - Østerrike 88,20 - Taxfree Gardermoen 86,10 - Smuglervare 105,00

Kilder: Vinmonopolet.no. Systembolaget.se. Nayberg.dk. Kaufhof.de. Billa.at. OSL Gardermoen. ECON / Politiet.

Årlig forbruk av brennevin (40%) og vin (12%) i Norge, 2000

TOTALT 22,49 mill liter brennevin 71,30 mill liter vin

REGISTRERT (Vinmonopolet, restauranter):
10,00 mill liter brennevin (44,5% av total) 51,53 mill liter vin (72,3% av total)

UREGISTRERT (smuglet, HB, taxfree, gr.handel):
12,49 mill liter brennevin (55,5% av total) 19,77 mill liter vin (27,7% av total)

REGISTRERT fra Vinmonopolet og restauranter:
10,00 mill liter brennevin 51,53 mill liter vin

UREGISTRERT smuglervin og smuglersprit:
3,50 mill liter brennevin 0,10 mill liter vin

UREGISTRERT hjemmeproduksjon og hjemmebrent:
4,00 mill liter brennevin 13,0 mill liter vin

UREGISTRERT grensehandel i Sverige:
0,89 mill liter brennevin 2,60 mill liter vin

UREGISTRERT grensehandel i Danmark:
0,50 mill liter brennevin 1,47 mill liter vin

UREGISTRERT gr.handel i Finland, Tyskland, Storbritania:
ingen statistikk

UREGISTRERT taxfree utsalg i utlandet:
3,60 mill liter brennevin 2,60 mill liter vin

Kilder: ECON 61/98 side 18. Rusmiddelpolitisk Råd kap 2.2. SIFA januar 2000 side 10-13.

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen