Himmel & Hav konkurs

Første konkurs på Brygga i Tønsberg.

Vestfold Restaurantutleie, som har drevet Himmel & Hav og Brygga restaurant, er første konkursoffer på bryggekanten i Tønsberg, skriver Tønsbergs Blad.

Selskapet som tidligere het Restaurantdrift Brygga Tønsberg AS, skiftet navn til Vestfold Restaurantutleie AS så sent som 13. september, åtte dager før konkursen 21. september.

Bostyrer Tor A. Christiansen i Advokatfirmaet Steenstrup & Stordrange sier at selskapet selv begjærte oppbud.

Vestfold Restaurantutleie har hatt en svak utvikling de siste fire årene. Regnskapet for 2009 viser et minus før skatt på cirka 900.000 kroner. Også de to foregående år endte i minus.

Verre er det at aksjekapitalen er tapt. Det har revisor påpekt både i 2007, 2008 og 2009. For 2009 skriver revisor at det knyttes stor usikkerhet til fortsatt drift i 2010 med mindre det skytes inn frisk kapital og man oppnår resultatbedring.

Men 2010 ble et vanskelig år. Værgudene var ikke på bransjens side i sommer, og tirsdag valgte Vestfold Restaurantutleie å sette punktum etter store tap.

Himmel og Hav fikk mye oppmerksomhet før sommeren da utestedets eiere besluttet å kreve 200 kroner i inngangspenger av gjestene sine. Ambisjonene var det heller ingenting å si på .

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen