Ingen smørekultur mellom leverandører og Vinmonopolet

Advokat Erling Grimstad presenterte onsdag sin sluttrapport om granskingen til styret i Vinmonopolet. Den omfattende granskningsrapporten konkluderer med at det ikke er avdekket nye alvorlige forhold mellom leverandører og Vinmonopolet og at det ikke er noe grunnlag for å si at det hersker noen ukultur.

- Konklusjonene fra den omfattende rapporten fra Vinmonopolet samsvarer med de funnene som ble gjort av VBFs eget granskningsutvalg. Vi er derfor glade for at det nå er klart fastslått at det ikke eksisterer noen såkalt smørekultur mellom ansatte i Vinmonopolet og leverandørene, sier formann i Vin - og brennevinleverandørenes forening (VBF), Pål Atle Skjervengen, som tror disse rapportene vil bidra til å gjenopprette tillitten til hele bransjen.
 
Stor lettelse for ansatte
Siden Ekjordsaken ble avslørt i januar har forholdet mellom leverandører og ansatte i Vinmonopolet vært gjenstand for stor oppmerksomhet og spekulasjoner. De omfattende granskningene som er gjennomført i etterkant, viser imidlertid at Ekjordsaken er et enkelttilfelle som ikke er representativt verken for Vinmonopolet eller leverandørene.
- Saken har helt klart vært en stor belastning for både ansatte i våre medlemsbedrifter og hos Vinmonopolet. Vi er derfor glad for at to grundige granskningsrapporter nå slår fast at forholdet mellom leverandører og Vinmonopolet, med unntak av et enkelt tilfelle, har fungert etter intensjonen. For de ansatte er dette en gledens dag de er nå endelig blitt renvasket for spekulasjonene om smøring, sier Pål Atle Skjervengen.
 
Normalisering av forholdet til Vinmonopolet
Som følge av Ekjordsaken har Vinmonopolet avbrutt samarbeidet med leverandørene av vin og brennevin. VBF forventer nå at dette samarbeidet nå vil bli normalisert.
- Rapporten fra Vinmonopolet viser at det ikke har hersket noen ukultur i forholdet mellom ansatte i Vinmonopolet og våre medlemsbedrifter . Vi forventer derfor at det normale forretningssamarbeidet mellom Vinmonopolet og leverandørene nå vil bli gjenopptatt umiddelbart. Alt annet vil være å straffe de leverandørene som hele tiden har arbeidet seriøst og forholdt seg til regelverket, sier Skjervengen.
 
Kilde: VBF.

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen